אתר אישי

ד"ר דה-מלאך נעמי

סגל אקדמי

  • שעות קבלה:

    יום ד' 11:00-12:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

1983

ספרות עברית והשוואתית

האוניברסיטה העברית, ירושלים

 B.A

1987

ספרות השוואתית

אוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב

 M.A

2004

ספרות וחינוך

האוניברסיטה העברית, ירושלים

Ph.D.

מומחיות אקדמית

גישות ביקורתיות לקריאת ספרות, גישות פמיניסטיות לקריאת ספרות, הוראת ספרות, מחשבת החינוך, ספרות ילדים, פדגוגיה ביקורתית, פדגוגיה פמיניסטית, תיאוריה של ספרות


Critical Theories of Literature, Feminist Theories of Literature, The Teaching of Literature, Philosophy of Education, Children's Literature, Critical Pedagogy, Feminist Pedagogy, Literary Theory

הוראה

במכללת אורנים

ספרות
ספרות ילדים
הוראת ספרות
מחשבת החינוך
פדגוגיה ביקורתית

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

  (2003) לקראת הוראה ביקורתית של ספרות: עיון השוואתי בתורות הספרות ובגישות להוראתה בבתי הספר התיכוניים. האוניברסיטה העברית, בהדרכת פרופ' שמואל שקולניקוב ופרופ' שלומית רמון-קינן.

 

(2003)Toward a critical teaching of literature: a comparative study of literary theories and approaches to the teaching of literature in Israeli high-schools.

ספרים - כתיבה או עריכה

2008 - לא על היופי לבדו: על הוראה ביקורתית של ספרות, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

2006 - "לא אוכל להגדיר סיפור כטוב - פרחי הוראה מעריכות סיפור",  דפים-כתב עת לעיון ולמחקר בהכשרת מורים, 42, עמ' 181-154. בשותפות עם יעל פויס.

2007 - "קצנו ברפורמות", הד החינוך, 81(8), עמ' 58.

2007 - "משחק קטן בתוך המשחק הגדול", הד החינוך, 82(1), עמ' 98-97.
 
2008 - "טקסט, קוראים וכוח", הד החינוך, 83 (2), עמ' 43-40.
 
2009 - "על הוראה ביקורתית של סיפורים מן המקרא: מקרה המבחן של 'לא השאירו כל נשמה' בספר יהושע".
דפים-כתב עת לעיון ולמחקר בהכשרת מורים, גיליון 47, עמ' 92-61. בשותפות עם  יונינה דור.

2009 -"הפרדוקס של הדיאלוג בחינוך", מגמות. כרך 46, מס' 3, עמ' 336-318.

2009 - "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים", אורנים. גיליון 2, עמ' 36-26. בשותפות עם דינה לרון.

2012 - "כאשר מורים נכשלים", עיונים בחינוך. גיליון 6, עמ' 87-64.

2013 - "מטרותיה של הוראת הספרות: בין בחינת בגרות ליצירתיות", עיונים בחינוך. גיליון 7-8, עמ' 236-259. בשותפות עם יעל פויס.

2013 - "Teaching Bible Stories Critically", in: Brenner, A., and Yee. G., (eds.) Joshua and Judges: Texts @ Contexts, Minneapolis: Fortress pp. 39-68. With Yonina Dor.

2014 -  "תוכנית הלימודים בספרות עברית לערבים: מ'שער להכרת תרבות ישראל" ל'מנוף לקידום חברתי-כלכלי', גילוי דעת. גיליון 6, עמ' 96-67. בשותפות עם עאמר דהאמשה.

הצגה בכנסים מדעיים

16.2.2015

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

גן או שדה קרב? כתיבה מטפורית של מתמחים.

27.7.2014

ATEE- Association for

Teacher Education

in Europe 

ברגה, פורטוגל

Gardeners or Warriors? Novice Teachers’ Metaphorical Writing

24.8.2012

IBBY- The International Board on Books for Young People -

Translation and Migration

לונדון, אנגליה

Translating Classical Juvenile Hebrew Books to Modern Hebrew

30.4.2012

IAIMTE - The International Association for the Improvement of Mother Tongue Education -

The Many Languages of Literature

מכללת לוינסקי

Ideology, Language and Literature Instruction

19.3.2012

דרך האחר: הכנס השנתי של תכניות תואר שני

מכללת אורנים

האחרים בספרות הילדים היום

29.5.2011

עברית רבת-פנים בספרות:

עבר, הווה, ילדים, מבוגרים

(כנס שנתי של החוג ללשון)

מכללת אורנים

עברית לא חברית:

כאשר ילדים מתקשים לקרוא את ספרי ילדותנו

31.1.2011

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

פדגוגיה ביקורתית ופורום "שיח אחר" באורנים

בשותפות עם עמיתי שיח אחר.

4.11.2010

מימוש הזכות לחינוך מותאם בישראל

משכן קרן פרידריך -אברט ישראל

ביקורת על תכנית הלימודים בספרות לחטיבה העליונה במסגרת שולחן עגול.

25.6.2008

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

קריאה ביקורתית בספר יהושע

בשותפות עם יונינה דור.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 מרצה  

מנהלת עמיתה של היחידה לעשייה אזרחית

ר

מחוץ למכללה