שם תפקידים תחומי פעילות מספר טלפון דואל אתר אישי
אברהמי יוחאי אמנות mysite
אופיר גלעד סגל אקדמי אמנות mysite
גטניו ענת סגל אקדמי אמנות mysite
גילעת יעל הוראה רב-תחומית הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,לימודים רב-תחומיים,הרשות למחקר ולהערכה,הפקולטה למדעי החברה והרוח,הפקולטה לחינוך,הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,אמנות mysite
לבבי גבאי עידית סגל אקדמי אמנות mysite
עפרוני חני סגל אקדמי הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,בית הספר העל יסודי,הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,אמנות mysite
רינגרט דורית החוג לאמנות, מרצה לימודים רב-תחומיים,אמנות mysite
רשלבך חובב סגל אקדמי אמנות mysite