SharePoint
שם תפקידים תחומי פעילות מספר טלפון דואל אתר אישי
אברהמי יוחאי ראש תכנית ההכשרה להוראת האמנות, ראש החוג לאמנות אמנות mysite
אוסטרליץ אסנת סגל אקדמי אמנות mysite
אופיר גלעד סגל אקדמי אמנות mysite
גטניו ענת סגל אקדמי אמנות mysite
גילעת יעל הוראה רב-תחומית הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,לימודים רב-תחומיים,הרשות למחקר ולהערכה,הפקולטה למדעי החברה והרוח,הפקולטה לחינוך,הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,אמנות mysite
כץ תומר סגל אקדמי אמנות mysite
לבבי גבאי עידית סגל אקדמי אמנות mysite
עפרוני חני סגל אקדמי הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,לימודי הוראה,הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית,אמנות mysite
רוזנברג פנינה סגל אקדמי אמנות mysite
רינגרט דורית החוג לאמנות, מרצה לימודים רב-תחומיים,אמנות mysite
רשלבך חובב סגל אקדמי אמנות mysite