SharePoint

לבעלי תעודת בגרות ישראלית:
זכאות לתעודת בגרות.
ממוצע בגרות מ- 93 ומעלה מאפשר קבלה ללימודים ללא ציון פסיכומטרי.

בעלי ממוצע בגרות 88-92 יידרשו לאחת משלוש האפשרויות הבאות:

 1. היבחנות במבחן פסיכומטרי
 2. שיפור בגרויות/מכינה .
 3. מכינת הכנה ללימודים המתקיימת באורנים

לבעלי ציון פסיכומטרי - נדרש ציון משולב (בגרות + פסיכומטרי) 530 ומעלה.

בעלי משולב 485-529 יידרשו לאחת משלוש האפשרויות:

 1. שיפור ציון פסיכומטרי.
 2. מכינת הכנה ללימודים המתקיימת באורנים.
 3. שיפור בגרויות.

  לבעלי תעודת בגרות מהמגזר הערבי נדרש:
  ציון של 80 לפחות בהבעה עברית בהיקף של 5 יח"ל, בתעודת הבגרות.
  ציון של 70 לפחות בשפה הערבית ברמה של 3-5 יח"ל בתעודת הבגרות.

  בעלי תעודת בגרות לא מלאה:
  מועמד שחסר לו ציון במקצוע אחד לשם קבלת זכאות לבגרות, יוכל להתקבל ללימודים בתנאי שיעבור בהצלחה ראיון קבלה ויציג ציון משולב (בגרות + פסיכומטרי) 530 ומעלה.
  מועמד שלא ימציא זכאות לתעודת בגרות במהלך שנת הלימודים הראשונה, לא יורשה להמשיך בלימודיו.


  בוגרי מכינה קדם אקדמאית:
  זכאות למכינה קדם אקדמית. 
  ממוצע מכינה מ- 93 ומעלה מאפשר קבלה ללימודים ללא ציון פסיכומטרי.
  לבעלי ציון פסיכומטרי - נדרש ציון משולב (מכינה + פסיכומטרי) 530 ומעלה.

  בעלי בגרות מחו"ל:
  יש להציג אישור שקילה מטעם משרד החינוך לתעודת הבגרות מחו"ל, ותרגום חתום ע"י נוטריון של התעודה.
  נדרש ציון של 530 ומעלה במבחן הפסיכומטרי.

  תנאי מיוחד למועמד/ת מעל גיל 30:

  בעלי ציון של 530 ומעלה בפסיכומטרי פטורים מהצגת תעודת בגרות.

  מועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, יחוייבו באחת משתי האפשרויות:

 • בחינת יע"ל , כאשר הציון העובר הוא 130 ומעלה.
 • סיום בהצלחה של מכינת עברית שאורכת כחודש, הנערכת בחודשי הקיץ במכללת אורנים  לבעלי ציון יע"ל  110-129 .

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר