SharePoint
תעודת בגרות / זכאות לתעודת בגרות / תעודת מכינה

כל מועמד ללימודים לתואר ראשון חייב בהצגת תעודת בגרות /זכאות למכינה קדם אקדמיתממוסד אקדמי מוכר.

ניתם להתקבל ע"ס ממוצע בגרות בלבד ( ללא פסיכומטרי) בתנאים הבאים:

  • ממוצע בגרות הנו  93 ומעלה/ מכינה קדם אקדמית  .
  • הבגרות/ מכינה קדם אקדמית  כוללת 4-5 יח"ל באנגלית ( בציון עובר ומעלה) ו-5 יח"ל במקצוע מוגבר ( בציון עובר ומעלה)

ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על מכפלת הציונים במספר יחידות הלימוד במקצועות החובה +מקצוע נוסף שנלמד בהיקף 4 יח"ל לפחות.
במקצועות מתמטיקה ואנגלית ניתן בונוס לציון מעל 60 ב-4 יח"ל - 12.5. נקודות, ול-5 יח"ל 20 נקודות.
בשאר המקצועות ניתן בונוס לציון מעל 60 ב-4 יח"ל -10 נקודות, ול-5 יח"ל 20 נקודות.

 

בעלי ממוצע בגרות 88-92 יידרשו לאחת משלוש האפשרויות הבאות:

  1. מבחן פסיכומטרי. 
  2. שיפור בגרויות/מכינה קדם אקדמית ממכללה מוכרת.
  3. קורס הכנה  "אקדמה" באורנים.

בעלי תעודת בגרות עם מקצוע אחד חסר לשם קבלת הזכאות לבגרות
מועמד שחסר לו ציון במקצוע אחד בלבד לשם קבלת זכאות לבגרות ( שאינו לשון והבעה עברית) , יוכל להתקבל ללימודים בתנאי שיעבור בהצלחה ראיון קבלה ויציג ציון משולב (בגרות + פסיכומטרי) 530 ומעלה.
השלמת המקצוע החסר בבגרות הינה תנאי מעבר לשנה ב'. 

 

מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו ב:

  1. ציון 80 לפחות בבגרות בעברית ברמה של 5 יח"ל .
  2. ציון יע"ל 130 ומעלה.

 

מועמדים בעלי ציון יע"ל-111-129 יוכלו להתקבל ללימודים בתנאי שילמדו קורס שנתי בעברית ( ללא אקרדיטציה) במהלך שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.

מועמדים בעלי ציון יע"ל 95-110 - יחוייבו במכינת עברית שתתקיים באורנים ( הקורס יתקיים במהלך 10 ימים בקיץ). במידה ויתקבלו ללימודים יחוייבו ללמוד קורס שנתי בעברית ( ללא אקרדיטציה) במהלך שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.

 ​


בוגרי מכינה קדם אקדמית ממוסד אקדמי מוכר

ניתן להתקבל עם זכאות לתעודה של  מכינה קדם אקדמית ממוסד אקדמי מוכר ( במקום בגרות).
ממוצע מכינה של  93 ומעלה מאפשר קבלה ללימודים ללא ציון פסיכומטרי.
לבעלי ציון פסיכומטרי - נדרש ציון משולב (מכינה + פסיכומטרי) 530 ומעלה.

תעודת בגרות מחו"ל
בעלי תעודת בגרות מחו"ל נדרשים
להציג אישור שקילה מטעם משרד החינוך לתעודת הבגרות מחו"ל, ותרגום חתום ע"י נוטריון של התעודה.
נדרש ציון של 530 ומעלה במבחן הפסיכומטרי או ציון 93 ומעלה ממכינה קדם אקדמית ממכללה מוכרת.

תנאי מיוחד למועמדים מעל גיל 30:

מועמדים בני 30 ומעלה פטורים מתעודת בגרות. כתנאי קבלה עליהם להגיש ציון םסיכומטרי 530 ומעלה או ממוצע 93 ומעלה ממכינה קדם אקדמית / מכינת 30+ ממוסד אקדמי מוכר.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר