SharePoint

לבעלי תעודת בגרות ישראלית:
זכאות לתעודת בגרות.
ממוצע בגרות מ- 93 ומעלה מאפשר קבלה ללימודים ללא ציון פסיכומטרי.

ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על מכפלת הציונים במספר יחידות הלימוד במקצועות החובה +מקצוע נוסף שנלמד בהיקף 4 יח"ל לפחות.
במקצועות מתמטיקה ואנגלית ניתן בונוס לציון מעל 60 ב-4 יח"ל - 12.5. נקודות, ול-5 יח"ל 20 נקודות.
בשאר המקצועות ניתן בונוס לציון מעל 60 ב-4 יח"ל -10 נקודות, ול-5 יח"ל 20 נקודות.

בעלי ממוצע בגרות 88-92 יידרשו לאחת משלוש האפשרויות הבאות:

  1. מבחן פסיכומטרי. 
  2. שיפור בגרויות/מכינה קדם אקדמית ממכללה מוכרת.
  3. מכינת "אקדמה" באורנים.

בעלי ציון פסיכומטרי 600 ומעלה- יכולים להתקבל ללא חישוב ממוצע הבגרות שלהם , אך חייבים להיות בעלי זכאות מלאה.

מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו ב:

  1. ציון 80 לפחות בבגרות בעברית ברמה של 5 יח"ל (מלבד לנרשמים לחוג לערבית).
  2. ציון יע"ל 130 ומעלה.
  3. ציון 80 לפחות בבגרות בערבית ברמה של 3 יח"ל , או ציון 70 ברמה של 4 יח"ל.

 

 

מועמדים בעלי ציון יע"ל-111-129 יוכלו להתקבל ללימודים בתנאי שילמדו קורס שנתי בעברית ( ללא אקרדיטציה) במהלך שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.

מועמדים בעלי ציון יע"ל 95-110 - יחוייבו במכינת עברית שתתקיים באורנים במהלך חודש ספטמבר . במידה ויתקבלו ללימודים יחוייבו ללמוד קורס שנתי בעברית ( ללא אקרדיטציה) במהלך שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.

 

מועמדים שיבחרו בחוג הרב תחומי, יחוייבו ללמוד מקבץ שפה וספרות ערבית בחוג זה.


בעלי תעודת בגרות לא מלאה:
מועמד שחסר לו ציון במקצוע אחד לשם קבלת זכאות לבגרות, יוכל להתקבל ללימודים בתנאי שיעבור בהצלחה ראיון קבלה ויציג ציון משולב (בגרות + פסיכומטרי) 530 ומעלה.
מועמד שלא ימציא זכאות לתעודת בגרות במהלך שנת הלימודים הראשונה, לא יורשה להמשיך בלימודיו.


בוגרי מכינה קדם אקדמאית:
זכאות למכינה קדם אקדמית. 
ממוצע מכינה מ- 93 ומעלה מאפשר קבלה ללימודים ללא ציון פסיכומטרי.
לבעלי ציון פסיכומטרי - נדרש ציון משולב (מכינה + פסיכומטרי) 530 ומעלה.

בעלי בגרות מחו"ל:
יש להציג אישור שקילה מטעם משרד החינוך לתעודת הבגרות מחו"ל, ותרגום חתום ע"י נוטריון של התעודה.
נדרש ציון של 530 ומעלה במבחן הפסיכומטרי או ציון 93 ומעלה ממכינה קדם אקדמית ממכללה מוכרת.

תנאי מיוחד למועמד/ת מעל גיל 30:

מועמדים חסרי תעודת בגרות שגילם מעל 30 יוכלו להתקבל ללימודים רק אם השיגו ציון 530 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית או ממוצע 93 ומעלה במכינת 30+ מוכרת ( למועמדים שגילם מעל 30 ).

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר