SharePoint
סטודנט הנקרא לשירות מילואים ואשר מעוניין להגיש בקשה לולת"ם יעשה זאת על-גבי טופס מתאים אותו ניתן להשיג בכתובת הבאה
http://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/files/3/22103.pdf

יש לצרף צילום צו המילואים לטופס המוגש. הבקשה חייבת להגיע למזכירות הולת"ם 40 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים.
ערעור ניתן להגיש עד 7 ימים מיום הדיון.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר