דרושים באורנים

כאן תוכלו למצוא את המשרות המנהליות והאקדמיות הפתוחות במכללת אורנים.
  
  
דרושים עובדי/ות ניקיון משרדים וכיתות ועובדי/ת חצר- סמי 054-2268056​תפעול
عمال/عملات نظافة للمكاتب وغرف التدريس.-رقم: 2268056-054תפעול
JB-21 - רכז/ת אדמיניסטרטיבי/ת ונוער שוחר מדע - ק.מ.המרכז ק.מ.ה
רכז/ת סטודנטים ותכניות –ק.מ.ה – קוד משרה - JB-20מרכז ק.מ.ה.
מנהל מינהל סטודנטים ותוכניות ק.מ.ה, קוד משרה– JB-22מרכז ק.מ.ה.
JB-23 - רכז/ת חברתי/תביה"ס הבינלאומי
JB-24 - רכז/ת אדמיניסטרציהביה"ס הבינלאומי
Footer Mobile