SharePoint
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/pictures/about/parking/parking2-960X210.jpg
​הסדרי חניה - ס​טודנטים
שינויי חניה ותנועה באורנים

​​​​​​

חניית סטודנטים במכללת אורנים
מכללת אורנים מאפשרת ללומדים בה לחנות בתחומי הקמפוס בלמעלה מ 600 מקומות חניה. החניה היא בתשלום, ומתאפשרת באמצעות מנוי שנתי או תלושי כניסה חד פעמיים בהתאם לבחירתו של הלומד. מומלץ לצפות בסרטון המקושר למעלה ובמפת מגרשי החניה שלצדו.


הלומדים המבקשים לחנות בתחום הקמפוס, מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות הרשומות להלן, ולנהוג על-פיהן. בכל מקרה של שאלה או בעיה ניתן להיעזר בשומרים בשער או בדרור שחם, מנהל הביטחון של המכללה (מנב"ט) . מס' טלפון של דרור הוא - 050-6408832.


כל ההנחיות, ההוראות והאישורים הינם על דעת הנהלת אורנים ובמסגרת סמכותו של קב"ט אורנים. הקפדה ושמירה על נהלים אלה הינה תנאי הכרחי לצורך שמירה על הסדר הטוב במתחם המכללה.


כל הנאמר להלן בלשון זכר, נכון לשני המגדרים במידה שווה.


מגרשי החניה לסטודנטים
מגרשי החניה לסטודנטים ממוקמים לאורך הגדר החיצונית של המכללה והגישה אליהם היא בפנייה ימינה או בפנייה שמאלה לאחר המעבר בשער אורנים. במגרש החניה התחתון (פנייה שמאלה מהשער) ניתנת עדיפות לבעלי תוויות, אך אין התחייבות שהיו שם מקומות לכל בעלי התוויות. מגרש החניה העליון (פניה ימינה מהשער) מיועד למי שחונים בחניות חד יומיות. לעיתים יחנו שם גם בעלי תוויות במקרה של גודש במגרש התחתון.


סטודנטים נכים ומוגבלי ניידות יכולים לקבל אישור לחנות בחניה הפנימית של הקמפוס – ראו פרוט נפרד בהמשך.

מחירי החניה:
מחיר תווית חניה רגילה לסטודנט הינו 320 ₪ לשנת לימודים מלאה* (12 חודשים בשנה).
מחיר אישור חניה לכניסה חד פעמית הינו 15 ₪.  (האישור נמכר על ידי השומרים בכניסה)
מחיר אישור חניה הנמכר בחמישיות הינו 12 ₪ .  (האישורים נמכרים בחנות "מחודדים" שליד הקפיטריה)
בימים א' – ה' החל מהשעה 17.00 ובימי שישי הכניסה לחנייה באורנים היא ללא תשלום.
מחיר החניות נתון לשיקולה הבלעדי של מכללת אורנים.

הנחות ופטורים:
סטודנטים שיש ברשותם תעודות נכה (כחולות או לבנות) זכאים לחניה חינם.
סטודנטים הלומדים רק בשעות הצהריים המאוחרות (החל מ 14.00 ) זכאים לרכוש תווית שנתית ב 160 ₪.
סטודנטים הלומדים רק סמסטר אחד (א' או ב') זכאים לרכוש תווית שנתית ב 160 ₪.
סטודנטים שהם דיירי המעונות באורנים זכאים לרכוש תווית שנתית ב 160 ₪.

נוהלי חניה במכללת אורנים:
אורנים מחזיקה ומתפעלת מספר מגרשי חנייה חלקם מיועדים לסטודנטים ולשותפי קמפוס וחלקם לאנשי סגל המכללה (אקדמי ומינהלי). נוהלי החנייה שלהלן באים להגדיר את סידורי הכניסה, היציאה והחניה שבשטחה. יש להקפיד על נהלים אלה על מנת לאפשר חניה בטוחה וזרימת תנועה מיטבית.

א. החניה לסטודנטים מותרת במגרשי החניה המיועדים לכך, ובהתאם לסימונים.

ב. אין לחנות הרכבים בצדי הכבישים, בפתח דרכי גישה ובכל מקום שאינו מיועד לחנייה.

ג. רכב רגיל לא יחנה במקומות השמורים לנכים.

ד. החניה באורנים תהיה על אחריותו המלאה והבלעדית של החונה.

ה. על המשתמשים באישור כניסה חד-פעמי להשאיר פתק עם מס' טלפון ושם הנהג במקום בולט ברכב בעת החניה באורנים.

ו. אורנים אינה אחראית באופן כלשהו לכל גניבה, פריצה, אובדן, שריפה או נזק אחר מכל סוג שהוא, בלא יוצא מהכלל לרכב או לתכולתו, ואין אורנים או מי מטעמה בבחינת "שומר", כמשמעותו בחוק, של הרכב.

ז. החנייה בחניון "אורנים" אינה מקנה זכות כלשהי מכל סוג בלבד רשות מוגבלת בזמן ובמקום לחנות במקום חנייה פנוי המיועד לחנייה.

ח. החונה מתחייב לשמור על חוקי התנועה ברחבי הקמפוס, לציית לתמרורים  ולפעול בהתאם לכל הרשום במסמך זה.

ט. על כל בעל רכב ללא יוצא מן הכלל להישמע להנחיות הבטיחות ובטחון הניתנות ע"י המאבטחים באזור השער במתחם המכללה.

י. פרטי רכב שהודבקו לו 2 מדבקות אזהרה יועברו למנהל הביטחון של אורנים, שיחליט כיצד לנהוג במקרים אלה. רכב כזה צפוי לשלילת כניסתו לחניות בתוך אורנים, והנהג צפוי להעברת פרטיו לדיקן הסטודנטים ולהעמדה לדין בפני וועדת משמעת.

יא. נהג רכב אשר יבקש להיכנס לאורנים בסופי שבוע או בימי חג, יידרש לתת לבקשת השומר את סיבת רצונו להיכנס, במקביל למתן אישור   הכניסה, ירשום השומר את פרטי הנהג והרכב . תאריך ושעת כניסה ויציאה שלו.

יב. נהיגה במהירות מופרזת בתוך מתחם אורנים, תטופל בדרכים משמעתיות ובחומרה. במקרה זה בסמכות קצין הביטחון להרחיק ליום אחד את הרכב ממתחם אורנים.  במקרי הישנות של נהיגה כזו, תיאסר כניסת נהג הרכב למתחם אורנים לצמיתות.


תוויות החניה השנתיות:
א. תווית החניה מהווה אישור כניסה לאורנים (בכפוף לבדיקת השומר בשער). התווית הינה מדבקה אותה יש להדביק בפינה הימנית העליונה של השמשה הקדמית. תוקף התווית יפוג בתום החופשה של כל שנת לימודים. צבע המדבקה ישונה מדי שנה.
ב. את תוויות החניה מומלץ לרכוש בתחילת שנת הלימודים או בתחילת סמסטר ב' עפ"י הצורך.
ג. תווית החניה השנתית לסטודנט היא בצורת מלבן
ד. תווית החניה לדייר מעונות היא בצורת ריבוע
ה. תווית החניה לחונים הלומדים החל מהשעה 14.00 היא בצורת עיגול.
ו.  תוויות החניה לנכים זהות לתוויות הנ"ל ויש להשתמש גם באישור החניה לנכה (לבן או כחול)
ז.  חלוקת התוויות תתבצע עפ"י הנחיות שיפורסמו בתחילת כל שנה. בהנחיות האלה יתפרסמו המקומות ולוח הזמנים לחלוקת התוויות.
ח. התווית היא לשימוש אישי של הסטודנט בעבור רכב אחד בלבד. העברת תווית לאדם או לרכב אחר ו / או מסחר בתוויות הינם עבירת משמעת חמורה שתטופל בהתאם.
ט. בעל תווית המוכר את רכבו חייב להסיר את התווית ולהחזירה לקב"ט אורנים.  בעל תווית תקפה זכאי לקבל תווית חדשה, ללא תשלום נוסף, בקניה של רכב אחר, אם החזיר את התווית הישנה.
י. סטודנט שיפסיק לימודיו או שלימודיו יופסקו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי להחזר דמי החניה ששולמו על ידו.
יא. סטודנט שבבעלותו יותר מרכב אחד ,וברצונו להגיע אתו לאורנים במשך השנה, יוכל לקבל אישור כניסה מיוחד ממנהל הביטחון. לצורך כך עליו לשלם 20 ₪ בקופת אורנים ולהציג בפני הקב"ט את אישור התשלום, תמונת פספורט, וצילום רישיון הרכב. האישור שיונפק לו יישא את תמונתו..

רכישת התוויות
א. רכישת התוויות מתבצעת ע"י כניסה לאתר פורטל הסטודנטים ותשלום בכרטיס אשראי לחצו להדרכה.
ב. סטודנט המתגורר במעונות המכללה ירכוש אישור כניסה שנתי (תווית) לרכב במחיר של 50% הנחה עם הגשת המסמכים הנדרשים. את התווית יקבל מהמנב"ט או ממנהל המעונות.
ג. סטודנטים – חברי קיבוצים ללא רכב קבוע יקבלו אישור כניסה זמני (גלויה עם תמונת הסטודנט) לכל שנת הלימודים, במחיר תווית שנתית.
ד. סטודנט אשר איבד את תווית הכניסה יאלץ לקנות תווית כניסה חדשה במחיר של 50 ש"ח בקופה.

היתרים לחניית סטודנטים במגרשי החניה של הסגל
א. סטודנטים בעלי תעודת נכות (עם אישור חנייה בחניית נכים) יקבלו אישורי כניסה למתחם חניית הסגל
ב. רכב בעל תו נכה שנהגו נכה,  שאינו סטודנט או איש סגל ושהותרה כניסתו לתחום המכללה יורשה לחנות בחניות סגל או בחניות נכים מסומנות.
ג. סטודנטים נכים שברשותם תעודת נכה כחולה פטורים מתשלום ויוכלו לחנות בחניות הסגל.
ד. סטודנטים או אורחים לאחר פציעה או מחלה שמגבילה את תנועתם, יקבלו אישור זמני ממנהלת הנגישות לחניית סגל לאחר מסירת    מסמכים רפואיים (התשלום במקרה זה הוא תשלום רגיל).
ה. אורחים של המכללה יקבלו אישורי כניסה לחניית עובדים לפי בקשת מזמניהם ולפי שיקול דעתו של הקב"ט, כל זאת לאחר מתן פרטים מזהים אישיים ופרטי רכבם ומספר טלפון / נייד.

וסטודנטיות בהריון:
קבלת אישורי חנייה חריגים לסטודנטיות בהריון (ראו פרוט להלן) תתבצע על ידי רכזת הנגישות של אורנים, לאחר הצגת אישור רפואי מרופא מומחה.
להלן החריגים:
1) סטודנטית בחודש תשיעי להריונה, תוכל לקבל אישור לחנייה בחניון ההסעית וזכאות להסעה מהשער וחזרה ברכב ההסעית לבעלי צרכים מיוחדים.
2) סטודנטית בחודש השביעי להריונה , תוכל לחנות בחניות סטודנטים , ללא תשלום (אם היא משלמת על חנייה יומית או עם כרטיסיה). אישור זה יינתן עד לחודש אחד אחרי הלידה.
3) כל בעיה רפואית המסכנת את ההיריון תקבל התייחסות במתן אישור לחנייה בחניון ההסעית ונסיעה ברכב ההסעית.

הסדרי חניה בקמפוס לבעלי צרכים מיוחדים  (שאינם בעלי תעודת נכה)
א. סטודנט הזקוק להסדרי חנייה מיוחדים בשל בעיות בריאות ותפקוד יפעל כך:
1) יפנה לרכזת נגישות – לתאום פגישה. תאום הפגישה יתבצע באמצעות פניה ישירה למייל / טלפונית, פרטים בהמשך.
2)
 לפגישה יש להצטייד במסמך רפואי של רופא מומחה המתעד את הבעיה הבריאותית . לאחר הפגישה תינתן חוות דעת של רכזת הנגישות ביחס למתן האישור.
ב. אישור לחנייה בחניון ההסעית הצמוד לשער ונסיעה ברכב ההסעית לבעל צרכי מיוחדים יינתן בכפוף לימי הלימוד ומיקום הכיתות הלימוד  של הסטודנט ובכפוף למצב הנתון בחניות הקמפוס. כמו כן האישור הנו לתקופה מוגבלת ומתלווה לתו החניה הנרכש באופן עצמאי.
ג. יש להציג את האישור לשומרים בשער ולהניחו במקום גלוי בעת החנייה.
ד. יש להחנות אך ורק בחניות שניתנו באישור.
ה. עקב מספר מקומות חנייה מוגבל, אישור חנייה בחניון ההסעית לא יינתן  לכל פנייה.


   
רכזת נגישות איילת גופר (בתיאום מראש):

לתאום פגישה מראש:
כתובת דוא"ל: ayelet_g@oranim.ac.il 
טלפון: 04-9539667
        

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר