חניית סטודנטים

​הס​דרי חניה - סטודנטים
​​​חניית סטודנטים במכללת אורנים
מכללת אורנים מאפשרת ללומדים בה לחנות בתחומי הקמפוס ביותר מ 600 מקומות חניה. החניה היא בתשלום, ומתאפשרת באמצעות מנוי שנתי.  במקרים מסוימים תתאפשר חניה באמצעות תלושי כניסה חד פעמיים הניתנים לרכישה בחנות "מחודדים" (ראו להלן) . מומלץ לצפות בסרטון המקושר למעלה ובמפת מגרשי החניה שלצדו.
הלומדים המבקשים לחנות בתחום הקמפוס, מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות הרשומות להלן, ולנהוג על-פיהן. הקפדה ושמירה על נהלים אלה הינה תנאי הכרחי לצורך שמירה על הסדר הטוב במתחם המכללה.
כל הנאמר להלן בלשון זכר, נכון לשני המגדרים במידה שווה.

מגרשי החניה לסטודנטים
מגרשי החניה לסטודנטים ממוקמים לאורך הגדר החיצונית של המכללה והגישה אליהם היא בפנייה ימינה או בפנייה שמאלה לאחר הכניסה דרך שער אורנים. החניה במגרש התחתון (הנמצא בצד המערבי של הקמפוס, פנייה שמאלה מהשער) תתאפשר רק לבעלי תוויות, על בסיס מקום פנוי. בקצה המגרש התחתון הוקצה מקום למשתמשי אפליקציית  "Moovit Carpool" (הנחיות בנפרד).
סטודנטים נכים ומוגבלי ניידות יכולים לקבל אישור לחנות בחניה הפנימית של הקמפוס – ראו פרוט נפרד בהמשך.

מחירי החניה
מחיר תווית חניה רגילה לסטודנט לשנת לימודים מלאה  (12 חודשים בשנה) הינו 320 ₪.

הנחות ופטורים:
א. סטודנטים שיש ברשותם תעודות נכה (כחולות או לבנות) זכאים לחניה חינם. (ראה פרוט להלן)

ב. סטודנטים השייכים לאחת הקבוצות הבאות זכאים לרכישת תווית חניה שנתית במחיר מוזל של 180:
1 סטודנטים הלומדים רק בשעות הצהריים המאוחרות (החל מ 14.00 ).
2 סטודנטים שהם דיירי המעונות באורנים.
3 סטודנטים לתואר ראשון בשנה ד' ללימודיהם.
4 סטודנטים הלומדים לתואר שני.
5 סטודנטים הלומדים ביחידה ללימודי חוץ.
6 סטודנטים הלומדים רק בסדנאות סטאז'.

בימים א' – ה' החל מהשעה 17.00 ובימי שישי הכניסה לחנייה באורנים היא ללא תשלום.
במקרים חריגים תתאפשר רכישת תלוש כניסה חד פעמי מהשומרים בשער . מחיר אישור חניה לכניסה חד פעמית הינו 15.
מחיר אישור חניה הנמכר ב"חמישיות" הינו 12  לאישור.  אישורים אלה מיועדים למי שאינו חונה בשטח המכללה באופן סדיר, אך מזדמן אליה מדי פעם. אישורים אלה נמכרים בחנות "מחודדים" שליד הקפיטריה.

סטודנטים שיקנו תווית חניה לשנה שלמה ויסיימו את לימודיהם לאחר סמסטר א', יקבלו זיכוי של 50% מערך התווית השנתית בכפוף להחזרת התווית למדור שכר לימוד.