SharePoint
כתב העת "אורנים" הוא כתב-עת אקדמי, רב-תחומי, מקוון, היוצא פעם בשנה ומפרסם מאמרים מקוריים פרי הגות, מחקר ועיון של מרצי אורנים בכל תחומי הדעת שנלמדים ונחקרים באורנים.
לכל גיליון יש נושא מרכזי והמאמרים השונים מציגים את הקשריו המגוונים של הנושא בגילוייו השונים בתרבות ובחברה. המאמרים עוברים שיפוט עיוור בידי מומחים בטרם קבלתם לפרסום.

 כניסה לכתב העת המקוון

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר