נוהל אישורי צילומים לזכאים

הסטודנטים הסדירים הבאים זכאים לצילומים:
1.    סטודנטים המשרתים במילואים.
2.    סטודנטיות בטיפולי פוריות/ שמירת הריון/ לאחר לידה, אימוץ, משמורת או אומנה.
3.    סטודנטים המקבלים סיוע ממרכז קשת והינם בעלי צרכים מיוחדים שהוגדרו במרכז קשת כמזכים בצילומים.

סטודנטים המשרתים במילואים
1.    במטרה לסייע לסטודנטים המשרתים במילואים להשתלב בלימודים עם שובם מהשירות, זכאים הסטודנטים ל-50 צילומים ליום מילואים.
2.    למימוש הזכאות יש לפנות למזכירת דיקנאט הסטודנטים עם אישור על ימי המילואים.
3.    מזכירת דיקנאט הסטודנטים תאשר הזכאות לצילומים.
4.    מזכירת אגודת הסטודנטים תטען את כרטיס הסטודנט/ית בצילומים בהתאם לאישור.

סטודנטיות בטיפולי פוריות / שמירת הריון/  לאחר לידה, אימוץ, משמורת או אומנה
1. סטודנטית שנעדרה מלימודים בשל טיפולי פוריות/ שמירת היריון 21 ימים לפחות בסמסטר או לאחר חופשת לידה/ אימוץ/ קבלת ילד למשמורת, זכאית לקבל צילומים להשלמת פערי לימוד.
2. הזכאות הינה ל-20 צילומים עבור כל יום לימודים בו נעדרה.
3. למימוש הזכאות יש לפנות למזכירת דיקנאט הסטודנטים עם אישור מתאים: אישור רפואי / אישור לידה/ אימוץ/ משמורת + מערכת שעות, לא יאוחר מחודש לאחר חזרת הסטודנטית ללימודים.
4. מזכירת דיקנאט הסטודנטים תאשר הזכאות לצילומים.
5. מזכירת אגודת הסטודנטים תטען את כרטיס הסטודנטית בצילומים בהתאם לאישור.

סטודנטים המקבלים סיוע ממרכז קשת והינם בעלי צרכים מיוחדים שהוגדרו במרכז קשת כמזכים בצילומים
1.    צרכים המזכים בצילומים:
א.    דיסגרפיה (קושי בכתיבה, כתיבה איטית, קריאות כתב נמוכה ועוד)
ב.    קצב עיבוד מידע איטי
ג.    הפרעת קשב וריכוז שאינה מאפשרת כתיבה, סיכום והאזנה לדברי המרצה בו זמנית
ד.    מקרים על רקע רפואי (ניתוחי ידיים, היעדרויות ממושכות בשל מצבים רפואיים ועוד)
ה.    רקע נפשי
2. סטודנטים המקבלים סיוע ממרכז קשת והינם בעלי הצרכים המפורטים בסעיף 1 לעיל, זכאים בשנה א' ל-40 צילומים בחודש למשך 10 חודשים, סטודנטים בשנים ב'-ג' שמימשו ההתאמה בשנת הלימודים תשע"ז זכאים ל-50 צילומים בחודש למשך 10 חודשים, סטודנטים בשנה ד' שמימשו ההתאמה בשנת הלימודים תשע"ז זכאים ל-25 צילומים בחודש למשך 10 חודשים.
3. למימוש הזכאות יש לפנות למזכירת אגודת הסטודנטים עם אישור הזכאות ממרכז קשת.
4. מזכירת אגודת הסטודנטים תטען את כרטיס הסטודנט/ית בצילומים בהתאם לאישור ולשנת הלימוד של הסטודנט.