SharePoint
מי זכאי להגיש בקשה למילגה של קרן רש"י ?

קריטריונים - סטודנטים בשנה א', יוצאי העדה הדרוזית, הקווקזית או האתיופית, סטודנטים שהוכרו כ"חיילים בודדים" ועולים מארצות דוברות צרפתית (צרפת, בלגיה, שוויץ וצפון אפריקה), אמהות חד הוריות, וכן בוגרי פנימיות, או כפרי נוער- הכל בהתאם לדרישות הקרן בכל שנה נתונה.
וכן ממשיכים שכבר זכו במלגה זאת בשנה קודמת.

ועדה מחליטה – מחוץ לאורנים.

מועדי הגשה – למתחילים - מראשית השנה עד סוף חודש ראשון ללימודים .
לממשיכים - מיד עם ראשית הלימודים.


סטודנטים העונים לאחת מהגדרות אלה, מתבקשים לפנות מוקדם ככל האפשר למזכירת דיקן הסטודנטים להסדרת המלגה.

מלגה זו מחייבת התנדבות במסגרת פר"ח.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר