SharePoint
ועדת משמעת
מכללת אורנים רואה ביושר אקדמי אחד מהיסודות של החיים האקדמיים בכלל ושל ההוראה והלמידה במכללה בפרט
המכללה קוראת לכל הבאים בשעריה לשמור על היושר האקדמי על כל צורותיו, כמו גם על כללי ההתנהגות הנהוגים במכללה ומפורטים בתקנון הלומדים שלה. ועדת המשמעת המכללתית מטפלת במקרים של הפרת כללים אלו, כפי שמפורט בתקנון המכללה. באתר זה תמצאו מידע רב לגבי נושאי משמעת בכלל ועבודת הועדה בפרט. 
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר