external studies Contact

כל תכניות הלימוד

​פיתוח מקצועי למורים (דרגות 6-9)
​מקום הלימודים
​שם התכנית
​קוד התכנית


מכללת אורנים


​ ​ ​ ​
​הכשרת חונכים ומלווים מומחים וגננות ​35500
​מיינדפולנס (מודעות קשובה) ככלי עבודה ייעוצי -תכנית לפיתוח מקצועי ליועצים חינוכיים ​36401
​מיינדפולנס (מודעות קשובה) ככלי עבודה טיפולי - תכנית לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה במקצועות הבריאות ​36402
​קורס סופרויז'ן , לבוגרי תכניות חונכים ומלווים ​46600
​של מי הילד הזה? אנשי חינוך פוגשים הורים ​39618
הדרכת הורים והנחיית קבוצות הורים בגישה ייעוצית רב-ממדית תכנית לפיתוח מקצועי ליועצים, דרגות 7-9 ​36400
גיוון דרכי הוראה ומשחק ​39619
שותפות עם הורים בגישה רב מימדית ​36404

פסג"ה עכו ​
​גיוון דרכי הוראה ומשחוק ​39605
​תורת הדיבור (רטוריקה) והנחיית דיבייט ​36001


​פסג"ה מוצקין ​ ​
​מנהיגות חינוכית ואסטרטגיות הנחייה בכיתה ​39606
ניתוח התנהגות ואסטרטגיות הוראה ולמידה בכיתה ​39607


​פסג"ה נצרת עלית ​ ​
​בשבילי היצירתיות-גיוון דרכי הוראה באמצעות פדגוגיה חדשנית ​39611
​תורת הדיבור (רטוריקה) והנחיית דיבייט ​39900
​קורס ליועצות חינוכיות- פרקטיקות מכילות ​39612
​פסג"ה חדרה ​ ​פרקטיקות מכילות ​39613
​פסג"ה עפולה ​ "בשבילי היצירתיות" – גיוון דרכי הוראה פסג"ה עפולה 39621

​פסג"ה צפת ​
​כלים של ויסות עצמי ומוטיבציה- פדגוגיה מותאמת בכיתה ההטרוגנית ​39615
ניתוח התנהגות ואסטרטגיות הוראה ולמידה בכיתה 39616​
​פסג"ה נהריה ​בשבילי היצירתיות- גיוון דרכי הוראה באמצעות פדגוגיה חדשנית ​39617
​פסג"ה קרית שמונה ​אסטרטגיות הנחייה בכתה ​39622

פיתוח מקצועי
​מתמטיקה לבית הספר היסודי - פתוח לכל הדרגות
​39617
​הרחבת הרישוי להוראת פיסיקה בחטיבות הביניים ​ ​39623
​24502
רכז עברית כשפה שנייה ​46304


פיתוח מקצועי למורים (דרגות 2-6)
​​מקום הלימודים ​​שם התכנית ​​קוד התכנית
​מכללת אורנים
​הכשרת חונכים ומלווים למתמחים/ות בהוראה דרגות 2-6 ​35600​
פסג"ה מוצקין

​תורת הדיבור (רטוריקה) והנחיית דיבייט  (30 שעות ) ​39608
אמנות הבישול בשרות ההוראה והלמידה ​39609
​מכללת אורנים
​פיתוח מקצועי של גננות מתחילות (לאחר שנת ההתמחות) 51500 / 51000
​מכללת אורנים
פיתוח מקצועי של מורים מתחילים (לאחר שנת ההתמחות) 43100

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​