SharePoint
סטודנטים מספרים
 
 
רכזת התכנית:  צופיה מילר

sofiaintim@gmail.com

טלפון: 052-2416226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: 31400

תכנית דו-שנתית

422 שעות לימוד אקדמיות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 מבוא

מטרת התכנית להכשיר את הלומדים להנחות קבוצות במעברים השונים של חיי האדם במשפחה המודרנית: זוגיות, הורות סבאות וכו' תוך השתלבות אישית ומאתגרת. תכנית ההכשרה להנחיית קבוצות באורנים הינה תכנית הכשרה בעלת מוניטין רב המתקיימת מזה 30 שנה. רבים מבוגריה עוסקים בעבודה קבוצתית ומשמשים כחברי סגל בתכניות  להכשרה בעבודה קבוצתית ברחבי הארץ.

 

מטרות הלימודים

- להכשיר בעלי מקצוע מתחומים שונים (טיפוליים, חברתיים וחינוכיים) לעבוד עם קבוצות כמנחים

  וכיועצים.

- להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והחוויתי עם עולם הקבוצות.

- להקנות מיומנויות למינוף המשאב הקבוצתי לקידום מטרות אישיות וחברתיות.

- להכשיר את הלומדים להנחות קבוצות במעברים השונים של חיי האדם במשפחה המודרנית:

- זוגיות, הורות סבאות וכו' תוך השתלבות אישית ומאתגרת.

- להקנות מיומנויות ומגוון רחב של שיטות וטכניקות להנחיית קבוצות תוך היכרות עם זרמים  

  שונים בהנחיית קבוצות.

- הבנת תהליכים קבוצתיים.

- לסייע לגבש מודל הנחיה אישי ייחודי תוך התמודדות עם דילמות וקונפליקטים קבוצתיים.


קהל היעד ותנאי קבלה

- בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, טיפול באמנויות,

  התנהגות ארגונית, מדעי החברה וההתנהגות ומקצועות הבריאות.

- תינתן עדיפות לבעלי התנסות קודמת בדינמיקה קבוצתית

- מתעניינים שאינם עונים לקריטריונים המפורטים לעיל יוכלו להגיש בקשה מיוחדת

- במידת הצורך ייערך ראיון אישי או קבוצתי


היקף ומועד הלימודים

שנה א': יום ה' בשעות 14:45-08:15

שנה ב': יום ג' בשעות  14:45-08:15

 

נושאי הלימוד

פסיכולוגיה התפתחותית

מיומנויות הנחיה

הנחיית עמיתים

זוגיות ואינטימיות

הדרכה לעבודה מעשית (פרקטיקום)

הנחיה זוגית

תהליכים קבוצתיים

מצבי לחץ

משפחה והורות

כלים יצירתיים בהנחיית קבוצות


שכר לימוד

טרם נקבע

שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות

 

חובות

- נוכחות מלאה

- הגשת עבודות

- הנחיית שתי קבוצות בליווי הדרכה צמודה במסגרת התכניתגמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן

 

תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה של מנחי קבוצות מטעם מכללת אורנים


הערה

 - המעבר משנה לשנה מותנה בסיום כל החובות של שנה קודמת

- בדיקת התאמה להנחיית קבוצות תיעשה בסוף שנה א' ובסוף סמסטר א' בשנה ב'

- מספר המקומות מוגבל

 

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך


*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר