external studies Contact

הכשרת מנחי קבוצות

הרשמה מקוונת תשע"ט
​​סטודנים מספרים על התכנית

רכזת התכנית:  צופיה מילר
טלפון: 052-2416226
סמל התכנית: 31400
תכנית שנתית
280 שעות לימוד אקדמיות

מבוא
תכנית ההכשרה להנחיית קבוצות באורנים הינה תכנית הכשרה בעלת מוניטין רב המתקיימת מזה
33 שנים. בוגריה עוסקים בעבודה קבוצתית ומשמשים כחברי סגל בתכניות להכשרה בהנחייה
קבוצתית ברחבי הארץ. התכנית מיועדת הן למי שהובלת קבוצה מהווה חלק מעבודתו והן למי
שמעוניין לפתח קריירה מקצועית בתחום זה.
 
מטרות הלימודים
 • להכשיר בעלי מקצוע מתחומים שונים (טיפוליים, חברתיים וחינוכיים) לעבוד עם קבוצות כמנחים
  וכיועצים.
 • להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והחוויתי עם עולם הקבוצות תוך הבנת תהליכים בקבוצה.
 • להקנות מיומנויות ומגוון רחב של דרכי הנחייה תוך היכרות עם זרמים שונים בהנחיית קבוצות.
 • לסייע לסטודנט לגבש מודל הנחיה אישי ייחודי תוך התמודדות עם דילמות, קונפליקטים קבוצתיים
  והתנגדויות
 
קהל היעד ותנאי קבלה
 • בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, טיפול באמנויות,
  התנהגות ארגונית, מדעי החברה וההתנהגות ומקצועות הבריאות.
 • תינתן עדיפות לבעלי התנסות קודמת בדינמיקה קבוצתית
 • מתעניינים שאינם עונים לקריטריונים המפורטים לעיל יוכלו להגיש בקשה מיוחדת ומועמדותו
  תישקל.
 • במידת הצורך ייערך ראיון אישי או קבוצתי
 
היקף ומועד הלימודים
יום ה' בין השעות: 15.45-08.15
 
נושאי הלימוד
 • משפחה והורות
 • כלים אמנותיים בהנחיית קבוצות
 • דינמיקה קבוצתית
 • טיפול בהתנגדויות
 • היכרות עם הגישות הנראטיביות בהנחיית קבוצות
 • מיומנויות הנחייה
 • היכרות עם תהליכים לא מודעים בקבוצה
 • משוב בין אישי בקבוצה
 • פרדוקסים בקבוצה
 • פיתוח יכולות אמפתיה בקבוצה
 • ​תפקידים בקבוצה
 
שכר לימוד
 • לקבלת מידע לגבי שכר לימוד, יש לפנות למרכז מידע והרשמה
 • לנרשמים המסדירים שכר לימוד עד לתאריך 30.06.18 תינתן הנחה בגובה 5%
 • שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
 
חובות
נוכחות מלאה
הגשת עבודות
הנחיית שתי קבוצות בליווי הדרכה צמודה במסגרת התכנית
 
גמול השתלמות לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן​

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
הכשרת מנחי קבוצות מטעם מכללת אורנים

הערה
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​
הרשמה מקוונת תשע"ט