SharePoint
הוראה מתקנת – דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון - התמקצעות

רכזת התכנית: ד"ר רונית פסטור

rpastor@maccabi.org.il   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: 10800

תכנית שנתית

168 שעות לימוד אקדמיות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

מטרות הלימודים

 • פיתוח הבנה של מודלים תיאורטיים המנחים את הליך ההערכה של מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון.

 • פיתוח יכולת הערכה של מיומנויות קריאה וכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון של תלמידים מתקשים בכיתה באמצעות כלי אבחון מתוקננים וכתיבת סיכום אינטגרטיבי של ממצאי ההערכה.

 • היכרות עם אסטרטגיות למידה לטיפול בקשיים וכתיבת תכניות התערבות אישיות וקבוצתיות  בזיקה   לממצאי ההערכה ולסטנדרטים בחינוך הלשוני.

קהל היעד

 • מורים בבתי ספר יסודיים

 • מורים מדרגי חינוך נוספים יתקבלו בתיאום עם רכז התכנית

 

תנאי קבלה

 • תואר ראשון ותעודת הוראה

 • ראיון אישי

 

מועד הלימודים

יום ג', 08:15 – 13:30 (6 ש"ש) , סה"כ 168 שעות

 

נושאי הלימוד

 • שפה דבורה – היבטים תיאורטיים והתפתחותיים. כלי הערכה ומתן אסטרטגיות למידה.

 • קריאה והבנת הנקרא - היבטים תיאורטיים והתפתחותיים. כלי הערכה ומתן אסטרטגיות למידה.

 • כתיבה - היבטים תיאורטיים והתפתחותיים, כלים להערכת קשיים ומתן אסטרטגיות למידה.

 • חשבון: היבטים תיאורטיים והתפתחותיים. כלים להערכת קשיים ומתן אסטרטגיות למידה.

 

שכר לימוד

טרם נקבע

שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות.

 

חובות הסטודנט

התנסות בשימוש כלי ההערכה ובניית תכניות התערבות מותאמות.

 

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן

 

תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה, יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם מכללת אורנים המעידה על

התמקצעות  בהוראה מתקנת -  דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון.

 

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר