external studies Contact

לימודי תעודה בתרגום: אנגלית–עברית, ערבית-עברית

רכזת התכנית:  פרופ' רינה בן-שחר
סמל  התכנית: 30700
תכנית דו-שנתית
420 שעות לימוד אקדמיות
​מסלול א: ערבית-אנגלית-עברית
מסלול ב: אנגלית-עברית

אודות התכנית
תכנית לימודי תעודה בתרגום במכללת אורנים היא התכנית היחידה באזור הצפון, המציעה מסלול לימודים בתרגום מערבית לאנגלית או לעברית (וההפך), ובכך עונה על צורך ממשי הקיים בשוק העבודה, של תרגום מדעי וטכני ושל תרגום ספרותי מערבית ולערבית. בצד מסלול זה מציעה התכנית גם מסלול תרגום מאנגלית לעברית. זוהי תכנית ייחודית המעניקה הכשרה מקצועית באספקטים לשוניים-בלשניים וספרותיים, ביחד עם אספקטים מעשיים של הכשרת הלומדים לשוק העבודה בתרגום. הלומדים בתכנית זו מקבלים כלים לא רק להתמודדות עם מלאכת התרגום עצמה לסוגֶיה אלא גם לעבודת תיווך בין מגזרים ובין תרבויות.

מטרות הלימודים
הכשרת מתרגמים מקצועיים בתחום התרגום המדעי והטכני ובתחום התרגום הספרותי
הכשרה לפעילות תרגום כאמצעי לתיווך בין תרבויות
השתלבות בשוק העבודה בתרגום: יצירת קשרי עבודה מול סוכנויות תרגום, קידום ופרסום, הכרת כלי תרגום מובילים
הכרת סוגיות יסוד בתרגום ואילוצים מיוחדים הפועלים על תרגום משפה לשפה
הקניית ידע רלוונטי בבלשנות כללית, בבלשנות משווה ערבית-אנגלית-עברית, בסגנון ובעריכת טקסט

קהל היעד ותנאי קבלה
בוגרי חוגים לבלשנות או ללשון: לשון עברית, שפה וספרות ערבית, שפה וספרות אנגלית. תישקל קבלתם של בוגרי ספרות עברית והשוואתית. תישקל גם קבלתם של בוגרי חוגים לא לשוניים, שיש להם ניסיון בתרגום. הקבלה ללימודים מותנית בריאיון.
 
היקף ומועד הלימודים
יום ג', בין השעות 19.30-14.00 (6 ש"ש),
(באחד מהסמסטרים הלימודים יסתיימו ב- 19.00, ובסמסטר אחר הלימודים יימשכו עד 20.30) .
 
נושאי הלימוד
  • סוגיות יסוד בתרגום (תיאוריות בתרגום ספרותי ובתרגום מדעי; גישות שונות לתרגום "טוב"; האילוצים הפועלים על התרגום: הבדלי תרבות, הבדלים במבנה השפות המתעמתות בתרגום, נורמות חבריות-תרבותיות המשפיעות על המתרגם, פתרונות תרגום בהתחשב בז'אנר, בסוג הטקסט ובפונקציה שלו ועוד)
  • תרגום מדעי ותרגום טכני (תרגום רפואי, תרגום משפטי, תרגום טכני – הוראות שימוש והפעלה, ממשקי תוכנה ועוד)
  • תרגום פרוזה ספרותית (הפונקציות של הטקסט הספרותי, התמודדות עם תרגום תבניות ספרותיות, תרגום מילולי לעומת תרגום פונקציונלי, גישור על פערי שפה ותרבות ועוד)
  • בלשנות משווה (השוואה דקדוקית ומילונית בין השפות המתעמתות בתרגום – אנגלית-עברית או ערבית-אנגלית-עברית, לשם הכרת ההבדלים המבניים והמילוניים הבסיסיים בין השפות, היוצרים בעיות תרגום; התמודדות עם פתרונות תרגום לבעיות אלה)
  • סגנון ועריכת טקסט (הכרת התקנים של האנגלית, הערבית והעברית, הכרת אופציות סגנוניות, קישור בין תפקיד הטקסט לבין הבחירה הסגנונית, עקרונות עריכת טקסט)
  • הכרת כלי תרגום מובילים והתנסות בהם (תוכנות טרדוס, וורדפסט, ממוקיו; מילונים מודפסים ואינטרנטיים ועוד)
  • ​המתרגם ושוק העבודה (קשרי עבודה עם סוכנויות תרגום, עבודה כעצמאי/ת, קידום פרסום – הקמת אתר, קידום באינטרנט ועוד)

אקרדיטציה
למוסמכים ולסטודנטים לתואר שני בהוראת שפות באורנים שלמדו 2 ש"ש בתחום במסגרת התכנית, תינתן אקרדיטציה בהתאם.
 
שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
לנרשמים המסדירים שכר לימוד עד לתאריך 30.6.17 תינתן הנחה בגובה 5%
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
 
חובות
נוכחות  לפחות ב - 80 אחוזים מהשיעורים, השתתפות פעילה בשיעורים, כתיבת מבחנים והצלחה בהם לפי דרישות הקורס, כתיבת עבודות לפי דרישות הקורס.
 
גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן​

תעודה                 
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
לימודי תעודה בתרגום: אנגלית-עברית, ערבית עברית בהתאם למסלול ההתמחות מטעם מכללת אורנים.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​