SharePoint
הרשמה מקוונת תשע"ט
הכשרת מנחים לליווי צוותים חינוכיים למניעת הדרה
​התכנית נסגרה


רכזת התכנית: הילה צפריר
כתובת מייל: : hillat@012.net.il

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: 26300

תכנית שנתית

168 שעות אקדמאיות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 מטרות הלימודים

- הכשרת מנחים לעבודה עם צוותים בבתי ספר, שתכליתה - בניית מנגנוני תמיכה אפקטיביים עבור

  מורים בעבודתם השוטפת;

- למידת שיטות הנחייה רב-מימדיות של קבוצות מחנכים, המתמודדות באופן תדיר עם סוגיות של

  ניתוק, נשירה ואלימות.

- גיבוש תפיסת תפקיד המנחה בביה"ס, כמוביל תהליך שינוי מקצועי תפיסתי כולל, שיאפשר הצלחה

  בהתמודדות עם תופעת ההדרה במערכת החינוך.


קהל היעד

מורים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יועצים ארגוניים, מדריכי שח"ר, בעלי אוריינטציה להנחיה, בעלי נכונות להכיר את מערכת החינוך ולפעול במסגרתה.

 

תנאי קבלה

תואר שני לפחות

ראיון קבלה.

 

היקף הקורס ומועד הלימודים

168 שעות אקדמיות

יום ב' בין 14:00-19:00

 

נושאי הלימוד

- ליווי בתי ספר: היבטים סוציולוגים של בית הספר כארגון מדיר, תהליכי הדרה מובנים, אפיון בית

  הספר כארגון במצוקה מתמדת, היבטים פסיכולוגים מערכתיים ואישיים של המגע עם אוכלוסיות

  בסיכון;

- הנחיית צוותים חינוכיים: התמודדות עם רגשות קשים, המשגה אחרת של המציאות ככלי, בניית

  זהות מקצועית מותאמת, מודל אי נטישה, מבנים ארגוניים מותאמים

  פדגוגיה וטיפול – גישת הפדגוגיה המותאמת לעבודה עם תלמידים בסיכון והדרה, ברית מקצועית

  עם הורים


שכר לימוד

טרם נקבע

הסכום אינו כולל דמי הרשמה ואגרות

 

חובות המשתתפים

נוכחות מלאה, קריאת שוטפת של מאמרים;

הגשת עבודה;

התנסות מונחית בבי"ס – הנחיית צוות בית ספרי תוך כדי תהליך הדרכה אישי או קבוצתי.


גמול לעו"ה

מסלול אישי באחריות הסטודנט*

להלן קישור לטופס "אישור לימודים לצורך צבירה לגמול השתלמות במסלול אישי" http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/NehalimTfasim/OvdeyHoraa/

על עובד הוראה המעוניין לקבל הכרה בשעות הלימוד לצורך קידום דרגה/צבירת גמולים, להגיש בקשה במסלול אישי למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז שלו.

היקף שעות הזכאות ל"אופק חדש"/גמולים שונים בשנת תשע"ז יאושר רק על ידי משרד החינוך

*ניתן לקבל תכנית לימודים במנהל הסטודנטים של היחידה

 

תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת מלווה צוותים חינוכיים למניעת הדרה בבתי ספר, מטעם אורנים - מכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי תעודה והתמחות ומרכז שוו"ה. 


*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.


* פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר