SharePoint
לוד-הכשרת מנחי קבוצות שלב א'

רכזת התכנית:  צופיה מילר

sofiaintim@gmail.com

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

סמל התכנית: 80700

תכנית שנתית

168 שעות לימוד אקדמיות

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

מטרות

- חשיפת המשתתפים לחוויות קבוצתיות שתאפשרנה מיומנויות הנחייה מגוונות.

- חשיפת המשתתפים למודלים שונים בהנחיית קבוצות.

- חשיפת המשתתפים להיבטים הלא-מודעים של היחסים בין האדם ותפקידיו כחבר קבוצה וכמנחה

  קבוצה.

- העמקת ההבנה של תהליכים גלויים וסמויים בתוך קבוצות והשפעתם על משימות הקבוצה, יכולת

  לחולל שינוי והדינמיקה של נטילת סמכות או נטישתה.

 

היקף ומועד הלימודים

ימי ב', בין השעות 10.00- 16.30, 8 שעות בכל מפגש

סמסטר א':  14 מפגשים- תהליך קבוצתי, גב' צופיה מילר

סמסטר ב': 7 מפגשים, תהליכים קבוצתיים באמצעים אומנותיים – גב' איריס אוסטפלד

 

נושאי הלימוד

הלמידה תתבצע בסדנה שתאפשר התבוננות בתכנים בין אישיים \תוך אישיים ופתרון קונפליקטים, ותאפשר תהליכים של גילוי מחדש של שאיפות ורצונות ופיתוח יצירתיות הגלומה בכל אחד מחברי הקבוצה.

העבודה בקבוצה מיישמת הבנות פסיכולוגיות ותאוריות חברתיות ותתמקד במערכת היחסים בתוך הסיטואציה שבין הפרט והקבוצה-במטרה לחזק את התפתחות שניהם.

העבודה נעשית עם המשתתפים, כאשר המנחה נמצא באינטראקציה עם חברי הקבוצה.

חוויית הקבוצה מתרחשת בשלושה ממדים:  א. ממד תוך אישי. ב. ממד בין אישי ג. ממד הקבוצה כשלם.

 

יודגש הקשר הרגשי בין המשתתפים באמצעות הבעה והתייחסות, ויצירת מצבי פידבק שבהם תהיה למידה חברתית.

 

השתתפות בקבוצת הדינמיקה תאפשר פיתוח של הבנה עצמית ושל הזולת, תוך שימוש בקבוצה כמרחב בו משוחזרים הדפוסים של המשתתפים, ויצירת "קהילה מדברת"-הנותנת למשתתפים כוח באמצעות הכוח הקבוצתי.

 

תתקיימנה שתי  חטיבות לימוד:

  1. חטיבת התהליך הקבוצתי דרך התנסות חווייתית -  גב' צופיה מילר

  2. חטיבת "תהליכים קבוצתיים באמצעים אמנותיים - גב' איריס אוסטפלד לווין.

שכר לימוד

טרם נקבע

שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות


חובות

- נוכחות מלאה

- הגשת עבודות

  • המשתתפים ינחו בזוגות את הקבוצה- כל זוג ינחה מפגש אחד.

תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה של מנחי קבוצות שלב א' מטעם מכללת אורנים


*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים
מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר