external studies Contact

העשרה ופיתוח אישי

 
מובילי תכניות של ניהול עצמי

החיים בעידן הפוסט-מודרני דורשים פיתוח מיומנויות של ניהול עצמי – הצבת מטרות ותכנון, הפעלה של אסטרטגיות מגוונות ותהליכי פיקוח ותהליכים של הערכה והסקת מסקנות. כלים אלה יאפשרו לצעירים ובוגרים להתנהל באופן אוטונומי ומושכל בעולם שיש בו הצפה של ידע, שינויים תכופים, סביבות עמומות מבחינה ערכית ותביעות לעבודה שיתופית של צוותים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
פסיכולוגיה חיובית - אסרטיביות, מימוש עצמי והתמודדות עם לחץ

העצמה אישית, זיהוי החוזקות האישיות הבסיסיות טיפוחן ושימוש בהן בשגרת היום יום: בעבודה, באהבה, בפנאי, בהורות ובכל סיטואציה שמזמנת לחץ ו/או קושי באמצעות חשיפת התלמידים לרפרטואר רחב של דרכים חדשות. יוקנו כלים שמאפשרים יישום של פתרונות למצבים מאתגרים.   

פרטים נוספים​​​​​​​​​