external studies Contact

העשרה ופיתוח אישי

 
מגוון קורסי העשרה

מכללת אורנים מציעה מגוון רחב של קורסי העשרה, המועברים על ידי מרצים ואנשי מקצוע מן השורה הראשונה.
הלימודים מיועדים לקהל רב גילאי ומאפשרים הרחבת אופקים ורכישת ידע, כמו גם עיסוק בתכנים ותחומי עניין מגוונים.
.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
תכנית רכזי/מנהלי קייטנות באורנים

בעולם גוברת ההכרה שהקייטנות והמחנות הם מכשיר חינוכי שתרומתו חשובה לעיצוב אישיותם והתנהגותם החברתית של ילדים ובני נוער, ולפיכך לרכז הקייטנה תפקיד חינוכי-ערכי-ארגוני.
מסיים הקורס יהיה זכאי לתעודת מנהל קייטנה מטעם מינהל חברה ונוער.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
מובילי תכניות של ניהול עצמי

החיים בעידן הפוסט-מודרני דורשים פיתוח מיומנויות של ניהול עצמי – הצבת מטרות ותכנון, הפעלה של אסטרטגיות מגוונות ותהליכי פיקוח ותהליכים של הערכה והסקת מסקנות. כלים אלה יאפשרו לצעירים ובוגרים להתנהל באופן אוטונומי ומושכל בעולם שיש בו הצפה של ידע, שינויים תכופים, סביבות עמומות מבחינה ערכית ותביעות לעבודה שיתופית של צוותים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
פסיכולוגיה חיובית - אסרטיביות, מימוש עצמי והתמודדות עם לחץ

העצמה אישית, זיהוי החוזקות האישיות הבסיסיות טיפוחן ושימוש בהן בשגרת היום יום: בעבודה, באהבה, בפנאי, בהורות ובכל סיטואציה שמזמנת לחץ ו/או קושי באמצעות חשיפת התלמידים לרפרטואר רחב של דרכים חדשות. יוקנו כלים שמאפשרים יישום של פתרונות למצבים מאתגרים.   

פרטים נוספים​​​​​​​​​