SharePoint
הרשמה מקוונת תשע"ט
מורה יוזם בתרבות יהודית-ישראלית, 7-9

רכזת התכנית: דותן אריאלי

dotana10@gmail.com

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית:37120

תכנית דו שנתית

150 שעות לימוד אקדמיות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

מבוא

התכנית מכוונת להכשרת המורים המשתתפים לפיתוח וביצוע של יוזמה חינוכית בתחום תרבות ישראל, תוך תהליך תכנון מונחה ומבוקר, וניתוח רפלקטיבי של התהליך כולו.

התוכנית שואפת לחזק את המיומנויות הפדגוגיות של המורים בתחום הפורמלי והבלתי פורמלי של תרבות ישראל, כמנוף לקידום מקצועי ואישי, ולהביא להטמעת שפת התרבות היהודית בתרבות הבית-ספרית. התוכנית מבקשת ליצור חיבור בין לימוד למעשה ובין עולם הכיתה לעולם בית הספר והקהילה הסובבת אותו.

התרבות היהודית נוגעת לזהות האישית, הקהילתית והלאומית. המורים משמשים למעשה כסוכני תרבות, ועליהם להיות בעלי יכולת לנוע בתוך תכני הזהות בביטחון, אך גם ברגישות למגוון הזהויות השונות המתקיימות בקרב אוכלוסיית התלמידים.

יוזמות חינוכיות בתחום הזהות היהודית במרחב הבית-ספרי דורשות דרכי למידה, פדגוגיה ודידקטיקה המתאימות לתחום רב מימדי ורב תחומי זה. התוכנית המוצעת כוללת התנסות במודלים של לימוד רב תחומי הכולל שילוב של תחומי ידע; שימוש בכלים קוגניטיביים ורגשיים; דרכי למידה סדנאיות, דיאלוגיות וחווייתיות.

במהלך ההשתלמות יינתן ליווי למורים, החל משלב הרעיון ועד לשלב היישום וההטמעה של היוזמה. זאת, תוך תיעוד רפלקטיבי ולמידת עמיתים.

 

מטרות הלימודים

 • להעשיר את הידע האישי העיוני והמעשי בתחום התרבות היהודית-ישראלית

 • לפתח את יכולת היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, יצירתית ומערכתית 

 • היכרות עם שפת ההתחדשות היהודית לקראת למידה משמעותית.

 • להכיר ולהתנסות במתודות מגוונות לתכנון, הובלה וניהול יזמות בתחום התרבות היהודית-ישראלית והפלורליסטית תוך תיעוד ורפלקציה אישית.

 

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים בדרגות 6 מעלה

 

היקף ומועד הלימודים

יום רביעי, שעות: 18:45-15:30, פעם בשבועיים

בכל שנת לימודים:
50 שעות עיוניות, סדנאות וסיור לימודי
25 שעות תכנון, ביצוע, כתיבה והדגמה של יוזמה חינוכית

 

מקום הקורס

מכללת אורנים

 

נושאי הלימוד

 • מתלמוד למעשה:
  מסורת וחידוש בעיצוב אירועי שיא וטקסים
  קבלת שבת, בני ובנות מצווה, ראש חודש, תיקון שבועות ועוד.

 • פדגוגיה של זהות:
  הטקסט בשירות הזהות ע"י לימוד סדנאי ובית מדרשי.

 • מדרש ככלי חינוכי לעיסוק יצירתי באקלים בית ספרי ובקבלת האחר.

 • למידת עמיתים, התנסות ומשוב קבוצתי

 

שכר לימוד

במימון משרד החינוך

 

חובות

נוכחות פעילה, כתיבה רפלקטיבית, הגשת תרגילים ועבודת גמר

 

גמול השתלמות לעו"ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בכל שנת לימודים. סה"כ 150 שעות.

(פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים)

מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר