external studies Contact

הכשרת חונכים ומלווים מומחים, מורים וגננות, במסגרת דרגות 7-9 ("אופק חדש")

הכשרת מורים וגננות -חונכים ומלווים למתמחים/ות בהוראה

רכזת התכנית: נירית בר נהור
סמל התכנית: 35500
תכנית שנתית
60 שעות לימוד אקדמיות

מטרות הלימודים
 • פיתוח תפיסת התפקיד של חונך ומלווה.
 • הבניית מודלים של קליטה מיטבית במערכת החינוך
 • בחינת דרכי הערכה לשם הערכת מתמחים ומורים וגננות חדשים

נושאי הלימוד
 • תפיסת תפקיד החונך והמלווה
 • הדואליות התפקודית שבין תמיכה לבין הערכה
 • עולמו של המורה המתחיל

קהל יעד
 • בעל/ת תעודת הוראה או רשיון לעיסוק בהוראה
 • בעל/ת ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה
 • בעל/ת גישה חיובית לקליטת חדשים,מתוך רצון להעצים עמיתים להצלחה בהוראה

תנאי הקבלה
 • המלצה של מנהל בית הספר או הפיקוח על הגנים
 • התנסות כלשהי בחונכות או לווי במקביל לשנת הלימודים.

היקף ומועד הלימודים
 יום ד', אחת לשבועיים בשעות 19.00-15.45 (למשך שנה או שנתיים, ראו למטה)

שכר לימוד
מסובסד, במימון משרד החינוך
יש לשלם דמי טיפול פדגוגי על סך 130 ₪, סכום שנקבע על ידי משרד החינוך ונתון לשינויים

חובות
בניית תיק חונכות בהתאם לכלים שנקנו בקורס ויישומם.

גמול השתלמות לעו"ה
הלימודים מזכים בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף של 60 שעות וכן מקנים תעודת חונך ומלווה
 • ניתן יהיה להרחיב מסגרת זו ב-60 שעות נוספות (של העמקה והרחבה) בשנת תשע"ט ולקבל תעודת חונך ומלווה מומחה.
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.

  
לפרטים נוספים: ניתן לפנות לנירית: niritb@hamidrasha.org.il​
הרשמה מקוונת תשע"ח