external studies Contact

עוז לתמורה - פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים – רכזי שכבה ורכזי מקצוע, בית-הספר העל-יסודי

רכזות התוכנית : אורלי פרנקל ואלישבע טסלר
סמל התכנית: 46500
תכנית שנתית
30 שעות לימוד אקדמיות

מבוא
בעלי תפקידים (רכזי מקצוע/רכזי שכבה ובכלל ) משמשים בתפקיד מרכזי בבית-הספר ומהווים חלק
מהצוות המוביל בבית-הספר, בהיותם אחראים על התחום הפדגוגי והארגוני. בהיותם דרג ניהול
ביניים הם מהווים חוליה המקשרת בין הנהלת בית-הספר לבין המורים ושותפים להחלטות ולמדיניות
הנוגעת לעניינים שוטפים ולראייה עתידית של בית-הספר.  הכשרתם במיומנויות השונות, הניהוליות
והפדגוגיות,  חשובה  ביותר.
במסגרת תהליך ההתפתחות המקצועית של בעלי תפקידים בדרג ניהול ביניים הוגדר הצורך בקיום
הכשרה, על מנת לאפשר לבעל התפקיד להעמיק את הלמידה וההתמקצעות שלו תוך כדי
התמודדות מעשית עם אתגרי התפקיד, כמו גם למידת עמיתים והפריה הדדית במפגש עם בעלי
תפקידים מבתי ספר אחרים.

מטרות הלימודים
 • גיבוש תפיסת התפקיד ומתן כלים לביצוע הגדרת תפקיד אפקטיבית בדיאלוג עם הנהלת ביה"ס.
 • למידה התנסותית של עבודה מול שותפי תפקיד, מיומנויות הנחייה והובלת צוות.
 • גיבוש קבוצת ההכשרה כקבוצת עמיתים המהווה מסגרת ללמידה והתפתחות מקצועית, בצד תמיכה והתפתחות אישית.
 • הכנת תכנית עבודה.
 • למידה התנסותית של כלים למיפוי וניתוח צרכים, כבסיס להובלת תהליך פדגוגי.

קהל היעד
בעלי תפקידים בבתי הספר העל יסודיים

היקף ומועד הלימודים
ימי שלישי בשעות  15:45 – 19:00

נושאי הלימוד
 • תפיסה והגדרת תפקיד
 • תכניות הוראה למידה והערכה
 • הוראה משמעותית – עקרונות וכלים
 • פדגוגיה מעצימה – תהליכי חשיבה וחקר, דרכי הוראה פרטנית וכתתית,
 • פיתוח מנהיגות, מיומנויות ניהול, מיומנויות תקשורת בין אישית, מנהיגות ועבודת צוות
 • הובלת תהליכי שינויי
 • ביה"ס כמערכת – עבודה בממשקים
 • סדירויות ארגוניות
 • מעגלי היוועצות

שכר לימוד
טרם נקבע
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

מסובסד, מותנה במימון משרד החינוך. יש לשלם דמי טיפול פדגוגי (65 ש"ח), סכום שנקבע על ידי משרד החינוך ונתון לשינויים.

חובות
נוכחות והגשת עבודה

גמול השתלמות לעו"ה
התכנית תוגש לגמול עם ציון, להכרה לקידום מקצועי.*

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים
הרשמה מקוונת תשע"ט