SharePoint
​הת​כנית סגורה להרשמה

המחזור השלישי של התוכנית ייפתח בספטמבר 2016 תשע"ז במתכונת של לימודי תעודה במכללת אורנים בתמיכת משרד החינוך- הפיקוח על לימודי הקולנוע והתקשורת והמטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים. התוכנית מזמינה אנשי חינוך, תקשורת וקולנוע להירשם.

 

קולנוע תיעודי לאנשי חינוך

 

רכז התכנית: איתי קן-תור

  052-2834077  kentormi@hotmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: חלק א': 32500 חלק ב': 32501

תכנית שנתית 180 שעות אקדמאיות.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הפקת סרטים ככלי חינוכי והנחיית קבוצות רב תרבותיות ביצירת סרטי מפגש.

 

תכנית מודולרית: חלק א - דיאלוג דרך קולנוע 90 שעות (30 שעות סמינר מרוכז + 60 שעות 15 מפגשים), חלק ב - קולנוע תיעודי לאנשי חינוך (90 שעות- 20 מפגשים)

 

180 שעות אקדמיות בשני חלקים שילמדו לסירוגין פעם בשבועיים לאורך כל השנה:

- חלק א'- תכנית דיאלוג דרך קולנוע 90 ש'- הנחיית קבוצות דיאלוג ויצירת סרטים בצוותים דו-

  לאומיים. שכר הלימוד מסובסד.

- חלק ב ' - תכנית קולנוע תיעודי לאנשי חינוך 90 ש' – לימודי הפקה ויצירה של סרטי תעודה.

  מקצועות ההפקה: בימוי, תחקיר, תסריט, צילום ועריכה. מיועד למי שחסרים ניסיון והשכלה

  בתחומי היצירה הקולנועית.

- לקולנוענים ומדריכי הפקה מנוסים תינתן האפשרות להשתתף רק בחלקה הראשון של התכנית

  (חלק א') בהיקף של 90 שעות אקדמיות, על סמך תיק עבודות וראיון קבלה.

- קבלת התעודה מותנית בלימוד שני חלקי התוכנית.ניתן ללמוד את חלקה השני של התוכנית

  (קולנוע תיעודי לאנשי חינוך) באופן נפרד.

- עבור חסרי ניסיון משמעותי ביצירה והפקה של סרטים ההשתתפות בחלקה השני של התוכנית

  (קולנוע תיעודי לאנשי חינוך) הינה תנאי להשתתפות בחלקה הראשון (מדריכי דיאלוג דרך קולנוע).


מטרות הלימודים

יצירת קולנוע כדיאלוג רב תרבותי.

רכישת כלים בהנחיית קבוצות דיאלוג רב תרבותי (ערבי –יהודי ועוד)

רכישת כלים בהדרכה להפקה של  סרטי תעודה.

הכרות עם מסורת ה"קולנוע מפגש" - קולנוע הפונה אל האחר.


קהל היעד

מורים ואנשי חינוך בעלי תואר ראשון או הכשרה מקבילה.

 

תנאי קבלה

על בסיס ראיון אישי עם רכז התוכנית.

 

היקף ומועד הלימודים

      חלק א' מדריכי דיאלוג דרך קולנוע:

 1. סמינר מרוכז : 30 שעות.

 2. ימי שני , 15 מפגשים, 17:00-20:00 פעם בשבועיים: 60 שעות.

  חלק ב' קולנוע תיעודי לאנשי חינוך:
 1. ימי שני, חמישה מפגשים פעם בשבועיים 17:00-20:00 30 שעות.

 2. ימי שני, 15 מפגשים פעם בשבועיים: 60 שעות.

  נושאי הלימוד חלק א' מדריכי דיאלוג דרך קולנוע (קולנוע כדיאלוג)
 • מסורת "קולנוע מפגש" ואתיקה של הקולנוע התיעודי.

 • בניית דיאלוג דרך סרטי מפגש.

 • הנחיית קבוצות דיאלוג דרך קולנוע רב תרבותיות –ערביות יהודיות ואחרות.

 • חינוך לשלום

 • יסודות הנחיית קבוצות.


  נושאי הלימוד חלק ב' קולנוע תיעודי לאנשי חינוך:
 • הפקה ויצירת תעודה ככלי חינוכי: צילום, הקלטה, בימוי, תחקיר

 • תסריט והפקה, עריכה קולנועית ולימוד תוכנת פרמייר בתהליך שלם של יצירת סרט משלב הרעיון עד שלב ההקרנה.

 • מבוא לקולנוע דוקומנטרי – סגנונות, מגמות, טכניקה ומבע קולנועי תיעודי.

 • צפייה וניתוח אתי פוליטי ואסתטי בסרטי תעודה.

שכר לימוד
שכר לימוד לתכנית המלאה לעובדי הוראה בפועל: טרם נקבע

שכר לימוד לתכנית המלאה לעובדי הוראה בשבתון או הקהל הרחב: טרם נקבע

שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח


שכר לימוד לחלק א': 
מדריכי דיאלוג דרך קולנוע (קולנוע כדיאלוג) - 90 שעות: טרם נקבע.
שכ"ל מסובסד ומותנה לעובדי הוראה בפועל בתמיכת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים משרד החינוך.

פתיחת התוכנית וגובה שכר הלימוד מותנה במינימום נרשמים. יתכן סבסוד נוסף ומלגות.
*מותנה בסבסוד מטעם משרד החינוך       

שכ"ל לעובדי הוראה בשבתון או הקהל הרחב- טרם נקבע 


שכר לימוד לחלק ב':
קולנוע תיעודי לאנשי חינוך : 90 שעות : טרם נקבע ייתכנו סבסוד ומלגות למורים שאינם בשבתון. פתיחת התוכנית וגובה שכר הלימוד מותנה במינימום נרשמים.


חובות הסטודנט            
השתתפות מלאה במפגשים.
כתיבת תחקירים ותסריטים.
הגשת תרגילי תיעוד ועריכה.
הפקה ועריכה של סרט תיעודי קצר (עד 10 דקות) בצוותים דו לאומיים.

גמול לעו"ה

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף של 60-30 שעות לכל שנה*.

תעודה

מסיימי התכנית השלמה בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת מדריכי דיאלוג דרך קולנוע- יצירת סרטי מפגש והנחיית קבוצות מטעם מכללת אורנים.


למידע נוסף ניתן  לפנות לרכז התכנית: איתי קן-תור 052-2834077    kentormi@hotmail.com

 

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.


*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר