external studies Contact

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך

​תכניות המיועדות להכשיר בעלי תפקידים במערכת החינוך: מנהלים, סגני מנהלים ורכזי הערכה.
פיתוח מקצועי אופק חדש עוז לתמורה  
פיתוח מקצועי - "אופק חדש", "עוז לתמורה"

פיתוח מקצועי לעובדי ואנשי חינוך במגוון השתלמויות והעשרות למורים, גננות ומקצועות החינוך וההוראה.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA  
הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA

ניתוח התנהגות יישומי  Applied Behavior Analysis הינו גישה שיטתית מבוססת מחקר להבנה ולטיפול בהתנהגויות מאתגרות עם בסיס נוירולוגי ו/או סביבתי של ילדים, מתבגרים ובוגרים.
תכנית ההכשרה המבוססת על ניתוח התנהגות יישומי (ABAׂ) הינה דו-שנתית ומאושרת על ידי הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות  (BACB).

פרטים נוספים​​​​​​​​​

הכשרת מנהלים לבתי-ספר  
הכשרת מנהלים לבתי-ספר

הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

הכשרת מנחים לליווי צוותים חינוכיים למניעת הדרה  
הכשרת מנחים לליווי צוותים חינוכיים למניעת הדרה

התכנית עוסקת בהתנסות מונחית בבי"ס – הנחיית צוות בית ספרי תוך כדי תהליך הדרכה אישי או קבוצתי. בדיון קבוצתי והנחייה אישית בסוגיות שעולות תוך עבודה מול צוותים חינוכיים.
שכלול המיומנויות הנחייה הרלוונטיות לצמצום תהליכי הדרה בבתי ספר,
הרחבת תחומי הדעת המהווים בסיס לתפיסת העולם בעבודה עם צוותי חינוך ובחינה מעמיקה של מקום תחומי דעת אלה בעבודת ההנחיה הרציפה בבתי-הספר ועוד.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

התמחות במדידה והערכה חינוכית  
התמחות במדידה והערכה חינוכית

תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים, אשר מהווים חלק מתהליך רציף של ניהול בית הספר ומשגרת העבודה בו תורמים לשיפור ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים, ובכך גם להצלחת בית הספר
הערכה בית ספרית נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

התפתחות מקצועית לסגני מנהלים  
התפתחות מקצועית לסגני מנהלים "אופק חדש"

בקורס סגני מנהלים מתקיים "תהליך התפתחות ולמידה של סגני מנהלים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​​​​​​​

Footer Mobile