external studies Contact

הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה ובטיפול

 
טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים הינו דיסציפלינה טיפולית המבוססת על הקשר מטפל-מטופל-בע"ח, ומתאימה לילדים, נוער ומבוגרים כאחד. מדיום טיפול ייחודי זה מאפשר חוויה טיפולית עוצמתית ומזרז תהליכים נפשיים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
גינון טיפולי

קשר טיפולי המתקיים במרחב גנני מותאם ומגן תורם לשיפור באיכות החיים באופן משמעותי ומאפשר את מציאת המסלול האישי לצמיחה וגדילה למרות ועם הקושי.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
טיפול במשחק – לימודי תעודה

התוכנית מכשירה אנשי מקצוע לטיפול בילדים ומתבגרים הסובלים ממצוקות רגשיות, חברתיות ומשפחתיות באמצעות הכלי היחיד שבא מעולמם של ילדים ומדבר אליהם, המשחק.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
שותפות עם הורים בגישה רב מימדית

תכנית לפיתוח מקצועי למטפלים במקצועות הבריאות  לקראת דרגות 7-9

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
מיינדפולנס (מודעות קשובה) ככלי עבודה ייעוצי -תכנית לפיתוח מקצועי

ליועצים חינוכיים – תכנית דו-שנתית דרגות 7-9
להקנות ליועצים חינוכיים ותיקים כלים ייעוציים ייחודיים בגישת המיינדפולנס שיאפשרו שדרוג של עבודתם במערכת הבית ספרית.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

 
טיפול במשחק למטפלים

ילדים משחקים במרחב שבין דמיון למציאות המאפשר לעולם נפשי שלם להיות מעובד בדרך חוויתית ולא מאיימת. המשחק מאפשר צוהר לעולמם של ילדים כאמצעי ריפוי לבניית קשר עמוק בין הילד/ה למטפל/ת. בקורס נעמיק בתורת הטיפול במשחק, נרכוש מיומנויות שיאפשרו לנו להשתמש במשחקו של הילד ככלי טיפולי ונבחן מקרים קליניים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

 
הדרכת הורים – תרפיית יחסי הורה ילד, מסע במשחק

תרפית יחסי הורה ילד הינה שיטת התערבות שפותחה בשנות ה-60. בשיטה זו ההורים הופכים לסוכני הטיפול בילד. הרציונאל להפוך את ההורים לסוכני טיפול נעוץ בהנחה, שההורים יכולים להיות יעילים אף יותר ממטפל מקצועי בעזרה לילדיהם, משום שיש להם באופן טבעי משמעות רגשית רבה יותר בחיי ילדיהם. ההורים עוברים תהליך הכשרה, שבמהלכו לומדים ליישם טכניקות טיפוליות הלקוחות מתרפיה במשחק ומישמים אותה בפגישות משחק שבועיות עם ילדיהם.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​