external studies Contact

הכשרה והדרכה בפסיכותרפיה ובטיפול

 
"המשפחה הרב דורית"- אתגרים והזדמנויות

עם הארכת תוחלת החיים והתקדמות הרפואה, מוצאים עצמם כ-30% מבני דור הביניים (בני 45-65) , מלווים את הוריהם/בני זוגם המבוגרים, במקביל לתמיכה בילדיהם המתבגרים, בנכדיהם הצעירים ותפקוד מלא במקומות העבודה שלהם בתקופת הבגרות השנייה.          
תפקיד הטיפול, תמיכה, ליווי במי מבני המשפחה פוגש ויפגוש כל אדם בחייו בזמן זה או אחר, כל פעם עם צורך משתנה על ציר הזמן.  

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
פסיכותרפיה רב-ממדית לילדים, מבוגרים ומשפחות

עיסוק מקצועי בפסיכותרפיה רב-ממדית עם ילדים, בני נוער, מבוגרים ומשפחות במצבי דחק ומשבר במגזר הציבורי בתחומי הטיפול והרווחה – ברשויות המקומיות, במגזר הפרטי לשלוחותיו ובמגזר השלישי בעמותות ובאגודות שונות.  

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים הינו דיסציפלינה טיפולית המבוססת על הקשר מטפל-מטופל-בע"ח, ומתאימה לילדים, נוער ומבוגרים כאחד. מדיום טיפול ייחודי זה מאפשר חוויה טיפולית עוצמתית ומזרז תהליכים נפשיים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
גינון טיפולי

קשר טיפולי המתקיים במרחב גנני מותאם ומגן תורם לשיפור באיכות החיים באופן משמעותי ומאפשר את מציאת המסלול האישי לצמיחה וגדילה למרות ועם הקושי.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
טיפול במשחק – לימודי תעודה

התוכנית מכשירה אנשי מקצוע לטיפול בילדים ומתבגרים הסובלים ממצוקות רגשיות, חברתיות ומשפחתיות באמצעות הכלי היחיד שבא מעולמם של ילדים ומדבר אליהם, המשחק.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
טיפול במשחק למטפלים

ילדים משחקים במרחב שבין דמיון למציאות המאפשר לעולם נפשי שלם להיות מעובד בדרך חוויתית ולא מאיימת. המשחק מאפשר צוהר לעולמם של ילדים כאמצעי ריפוי לבניית קשר עמוק בין הילד/ה למטפל/ת. בקורס נעמיק בתורת הטיפול במשחק, נרכוש מיומנויות שיאפשרו לנו להשתמש במשחקו של הילד ככלי טיפולי ונבחן מקרים קליניים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

 
השתלמות בטיפול בילדים באמצעות משחק -
Play Therapy

ילדים משחקים במרחב שבין דמיון למציאות המאפשר לעולם נפשי שלם להיות מעובד בדרך חוויתית ולא מאיימת. המשחק מאפשר צוהר לעולמם של ילדים כאמצעי ריפוי לבניית קשר עמוק בין הילד/ה למטפל/ת. בקורס נעמיק בתורת הטיפול במשחק, נרכוש מיומנויות שיאפשרו לנו להשתמש במשחקו של הילד ככלי טיפולי ונבחן מקרים קליניים.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

 
שותפות עם הורים בגישה רב מימדית

תכנית לפיתוח מקצועי למטפלים במקצועות הבריאות  לקראת דרגות 7-9

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
מיינדפולנס (מודעות קשובה) ככלי עבודה ייעוצי -תכנית לפיתוח מקצועי

ליועצים חינוכיים – תכנית דו-שנתית דרגות 7-9
להקנות ליועצים חינוכיים ותיקים כלים ייעוציים ייחודיים בגישת המיינדפולנס שיאפשרו שדרוג של עבודתם במערכת הבית ספרית.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

 
טיפול באמנות למטפלים

קורס חוויתי יעסוק בתהליכי יצירה של דיוקן עצמי וציור עצמי, כתהליכים בוניי זהות במסגרת טיפול באמצעות אומנות. באמצעות התנסויות יצירתיות אלו ניתן לפגוש חלקים שונים של אישיות, חוויות חיים שונות וייצוגים מפנמים. מתוך כל אלו ניתן ליצור אינטגרציה בהווה.
הקורס ישלב התנסות חוויית בתהליכי יצירה אישיים, הרצאות וקריאת חומר רלוונטי המשתתפים יתבקשו להביא דוגמאות מהפרקטיקום.  

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
פענוח  ציורי ילדים  באמצעות  אומנות

הקורס מאפשר הכרות עם גישות לאבחון והערכה בטכניקות של טיפול באמנות.הגישות שילמדו בקורס מקנות כלים להתבוננות, הכרה ותובנה מעמיקה של המטופל, באמצעות ניתוח תהליכי היצירה, התוצרים והחומרים והאינטראקציה עם המטפל.
הקורס כולל התנסויות בחומרים וטכניקות שונות תוך שילובן בתיאוריות רלוונטיות לנלמד.
 הקורס מתמקד בשיטת אבחון על פי ציור משותף ועל פי מבחן ציור השלכתי HTP.  

פרטים נוספים​​​​​​​​​

Footer Mobile