SharePoint


התכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי הרב תחומי לפסיכותרפיה


ראש אקדמי: פרופ' דניאלה קרמר-מור

כתובת מייל: Daniela_k@oranim.ac.il

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: 23300

תכנית תלת שנתית

860 שעות לימוד אקדמיות

+ 500 שעות סטאז' מודרך

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

מטרות הלימודים

לאפשר עיסוק מקצועי בפסיכותרפיה רב-ממדית עם ילדים, בני נוער, מבוגרים ומשפחות במצבי דחק ומשבר במגזר הציבורי בתחומי הטיפול והרווחה – ברשויות המקומיות, במגזר הפרטי לשלוחותיו ובמגזר השלישי בעמותות ובאגודות שונות.**

 

קהל היעד

בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סיעוד, ריפוי בעיסוק, טיפול באמנויות, מדעי ההתנהגות

בעלי תואר ראשון בתחומים: ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סיעוד, ריפוי בעיסוק, טיפול באמנויות, מדעי ההתנהגות שברשותם תעודה טיפולית וניסיון טיפולי

 

תנאי קבלה

- בעלי תואר שני במקצועות שלעיל בציון ממוצע 80 לפחות.

- בעלי תואר ראשון ותעודה טיפולית

- מועמדים מתחומי לימוד רלוונטיים שלא למדו קורסים  מתקדמים בפסיכולוגיה התפתחותית,

  פסיכופתולוגיה ותיאוריות אישיות יוכלו להתקבל  לתכנית בתנאי שישלימו לימודים בקורסים אלה

  (ניתן להשלימם במכללת אורנים; קורסי השלמות בקיץ ייפתחו בהתאם למספר הנרשמים).

- סטודנטים הזקוקים להשלמות בפסיכולוגיה, נדרשים להסדיר את ההרשמה עד

  לתאריך:30.6.17

- שתי שנות ניסיון לפחות בעבודה בתחום טיפולי/שיקומי או טיפולי-חינוכי

- ריאיון אישי ו/או קבוצתי

- אנשי טיפול מוסמכים בעלי תואר שני מוזמנים ללמוד קורסים תיאורטיים בודדים מתוך  התכנית,

  להעשרתם המקצועית, לאחר ראיון

 

מועד הלימודים

יום ה', בשעות 17.15-08.15 + חצי יום (גמיש) במשך עשרה חודשים בכל שנה אקדמית להתמחות מודרכת במרכז טיפולי.

תכנית תלת-שנתית בהיקף של 860 ש"ש (בהן 150 שעות הדרכה קבוצתית על סטאז') ועוד 500 שעות סטאז' מודרך אישית.

 

מנושאי הלימוד

- פסיכותרפיה לילדים, בני נוער ומבוגרים במגוון גישות ושיטות, מילוליות ובלתי מילוליות

- גישות מובילות בפסיכותרפיה משפחתית

- פסיכותרפיה יצירתית בהיבטים רב-מימדיים


שכר לימוד

לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80

לנרשמים המסדירים שכר לימוד עד לתאריך 30.6.17 תינתן הנחה בגובה 5%

שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

הסטאז' במסגרות הטיפוליות מלווה בהדרכה אישית ללא תשלום נוסף

 

חובות הסטודנט

- חובת נוכחות

- קריאת מאמרים

- הצגת מקרה באמצעות פוסטר בסיום כל שנה, הצגת מורחבת של מקרה בסיום השנה השלישית

  ללימודים

- היקף השעות המחייב בקורסים עיוניים וסדנאיים במכללת אורנים (כולל 150 שעות הדרכה קלינית

  קבוצתית) – 860 שעות אקדמיות.


גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן 


תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית

פסיכותרפיה רב-ממדית לילדים, מבוגרים ומשפחות מטעם מכללת אורנים.

הערות:

- המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל דרישות התכנית לרבות התפתחות אישית ומקצועית,

  וקבלת חוות דעת מקצועית חיובית בכתב מהמדריך/ה המלווה את הסטאז'.

- קבלת התעודה מותנית בקבלת חוות דעת מקצועית חיובית של סגל התכנית.

- בהיעדר חוק פסיכותרפיה,  אין כיום בישראל תעודה המהווה הרשאה לטיפול. התכנית מקבילה

  במעמדה לתכניות להכשרת פסיכותרפיסטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.ועומדת בדרישות

  של המועצה להשכלה גבוהה לתכניות טיפוליות

 

** מספר קורסים בתכנית מתמקדים בטיפול משפחתי וזוגי; בוגרי התכנית יוכלו להשלים במהלך שנת לימודים נוספת את הקורסים הנדרשים להסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי, ולקבל תעודה טיפולית נוספת בתחום זה ,מטעם מכללת אורנים.

 

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.


*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר