external studies Contact

פסיכותרפיה רב-ממדית לילדים, מבוגרים ומשפחות

​​
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ​

התכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי הרב תחומי לפסיכותרפיה

ראש אקדמי: פרופ' דניאלה קרמר-מור

סמל התכנית: 23300
תכנית תלת שנתית
860 שעות לימוד אקדמיות
+ 500 שעות סטאז' מודרך

מטרות הלימודים
לאפשר עיסוק מקצועי בפסיכותרפיה רב-ממדית עם ילדים, בני נוער, מבוגרים ומשפחות במצבי דחק ומשבר במגזר הציבורי בתחומי הטיפול והרווחה – ברשויות המקומיות, במגזר הפרטי לשלוחותיו ובמגזר השלישי בעמותות ובאגודות שונות.**
 
קהל היעד
בעלי תואר שני בייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סיעוד, ריפוי בעיסוק, טיפול באמנויות, מדעי ההתנהגות
בעלי תואר ראשון בתחומים: ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סיעוד, ריפוי בעיסוק, טיפול באמנויות, מדעי ההתנהגות שברשותם תעודה טיפולית וניסיון טיפולי
 
תנאי קבלה
 • בעלי תואר שני במקצועות שלעיל בציון ממוצע 80 לפחות.
 • בעלי תואר ראשון ותעודה טיפולית
 • מועמדים מתחומי לימוד רלוונטיים שלא למדו קורסים  מתקדמים בפסיכולוגיה התפתחותית,
  פסיכופתולוגיה ותיאוריות אישיות יוכלו להתקבל  לתכנית בתנאי שישלימו לימודים בקורסים אלה
  (ניתן להשלימם במכללת אורנים; קורסי השלמות בקיץ ייפתחו בהתאם למספר הנרשמים).
 • סטודנטים הזקוקים להשלמות בפסיכולוגיה, נדרשים להסדיר את ההרשמה עד 
  לתאריך:30.6.17
 • שתי שנות ניסיון לפחות בעבודה בתחום טיפולי/שיקומי או טיפולי-חינוכי
 • ריאיון אישי ו/או קבוצתי
 • אנשי טיפול מוסמכים בעלי תואר שני מוזמנים ללמוד קורסים תיאורטיים בודדים מתוך  התכנית,
  להעשרתם המקצועית, לאחר ראיון
 
מועד הלימודים
יום ה', בשעות 17.15-08.15 + חצי יום (גמיש) במשך עשרה חודשים בכל שנה אקדמית להתמחות מודרכת במרכז טיפולי.
תכנית תלת-שנתית בהיקף של 860 ש"ש (בהן 150 שעות הדרכה קבוצתית על סטאז') ועוד 500 שעות סטאז' מודרך אישית.
 
מנושאי הלימוד
 • פסיכותרפיה לילדים, בני נוער ומבוגרים במגוון גישות ושיטות, מילוליות ובלתי מילוליות
 • גישות מובילות בפסיכותרפיה משפחתית
 • פסיכותרפיה יצירתית בהיבטים רב-מימדיים

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
לנרשמים המסדירים שכר לימוד עד לתאריך 30.6.17 תינתן הנחה בגובה 5%
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
הסטאז' במסגרות הטיפוליות מלווה בהדרכה אישית ללא תשלום נוסף
 
חובות הסטודנט
 • חובת נוכחות
 • קריאת מאמרים
 • הצגת מקרה באמצעות פוסטר בסיום כל שנה, הצגת מורחבת של מקרה בסיום השנה השלישית
  ללימודים
 • היקף השעות המחייב בקורסים עיוניים וסדנאיים במכללת אורנים (כולל 150 שעות הדרכה קלינית
  קבוצתית) – 860 שעות אקדמיות.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן ​

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
פסיכותרפיה רב-ממדית לילדים, מבוגרים ומשפחות מטעם מכללת אורנים.

הערות:
 • המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל דרישות התכנית לרבות התפתחות אישית ומקצועית,
  וקבלת חוות דעת מקצועית חיובית בכתב מהמדריך/ה המלווה את הסטאז'.
 • קבלת התעודה מותנית בקבלת חוות דעת מקצועית חיובית של סגל התכנית.
 • בהיעדר חוק פסיכותרפיה,  אין כיום בישראל תעודה המהווה הרשאה לטיפול. התכנית מקבילה
  במעמדה לתכניות להכשרת פסיכותרפיסטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.ועומדת בדרישות
  של המועצה להשכלה גבוהה לתכניות טיפוליות
 
** מספר קורסים בתכנית מתמקדים בטיפול משפחתי וזוגי; בוגרי התכנית יוכלו להשלים במהלך שנת לימודים נוספת את הקורסים הנדרשים להסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי, ולקבל תעודה טיפולית נוספת בתחום זה ,מטעם מכללת אורנים.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

הרשמה מקוונת תשע"ח