external studies Contact

"סודות מחדר הילדים" – איתור וטיפול בסיסי בילדים שעברו התעללות וטראומה

​ההרשמה נסגרה
רכזת התוכנית: גב' יעל ליבנה
ראשת התוכנית : פרופ' דניאלה קרמר-מור
יועצת מקצועית : גב' בתיה אלוני

סמל התוכנית: 23500
תכנית שנתית
240 שעות לימוד אקדמיות + 112 שעות התנסות בשדה
(8 ש"ש לימוד אקדמי +  4 ש"ש התנסות בשדה חינוכי)

מטרות הלימודים
 • להקנות ידע פסיכולוגי על תופעות של התעללות וטראומה בקרב ילדים ומתבגרים והשלכותיהן.
 • להקנות כלים ראשונים לאיתור וזיהוי ילדים ומתבגרים שעברו התעללות או טראומה וכלים בסיסיים 
  להתמודדות וטיפול בהם ובהוריהם.
 • להקנות כלים יצירתיים לתקשורת מקרבת עם ילדים ומתבגרים שעברו חוויות קשות , ולהתנסות 
  בכלים אלו.
 • לתת ליווי ללומדים והדרכה קלינית להתנסות שתתבצע במסגרת עבודת השדה - סטאז' עם ילדים 
  או מתבגרים שחוו התעללות ו/או טראומה.

קהל יעד
עובדי הוראה ממקצועות הבריאות (קלינאיות תקשורת, פיזיותרפיסטים, מטפלים באומנויות, מרפאים בעיסוק), פסיכולוגים חינוכיים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים, יועצות חינוכיות.
מורים לחינוך מיוחד וקב"סים יוכלו להצטרף אחרי שיעמדו בהצלחה בקורסי ההשלמה בפסיכולוגיה**
 
תנאי קבלה
 • בעלי תואר ראשון במקצועות טיפוליים ו/או במקצועות הייעוץ.
 • שתי שנות ניסיון לפחות בתחום טיפולי/שיקומי או טיפולי-חינוכי עם ילדים, בני נוער ומשפחות.
מספר המקומות מוגבל. 
** מועמדים ממקצועות רלוונטיים שלא למדו קורסים מתקדמים בפסיכולוגיה התפתחותית של הילד 
    והמתבגר, פסיכופתולוגיה ותיאוריות אישיות, יוכלו להתקבל לתכנית בתנאי שישלימו לפני תחילת 
    הלימודים את הקורסים הללו (ניתן להשלימם במכללת אורנים במהלך חופשת הקיץ, בתשלום 
    נפרד)

מועד הלימודים והיקפם
ימי ב' בין השעות 8.15- 15.30
8 ש"ש לימודים במכללה, 4  ש"ש התנסות מודרכת בשדה -סטאז' (מתוך שדה העבודה של הלומדים במסגרת עבודתם הרגילה), 2 ימי עיון מרוכזים בנושאים רלוונטיים.
 
נושאי הלימוד
 • זיהוי וחשיפת התעללות באמצעות כלים וטכניקות יצירתיות (אומנות, דרמה ומשחק )
 • עזרה ראשונה נפשית וטיפול מתמשך בילדים ומתבגרים, שעברו פגיעה מינית והתעללות.
 • הנחיית הורים והדרכתם במקרים של התעללות בתוך המשפחה ומחוצה לה.
 • הדרכה קלינית וניתוח מקרים בקבוצות קטנות.

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1-801-780-368
לנרשמים המסדירים שכר לימוד עד לתאריך 30.6.17 תינתן הנחה בגובה 5%
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

חובות הסטודנט
 • חובת נוכחות, קריאת מאמרים והשתתפות אקטיבית בשיעורים ובסדנאות
 • הצגת מקרה מן השדה במסגרת ההדרכה הקלינית הקבוצתית
 • כתיבת עבודה מסכמת בסיום הלימודים.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן​

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
"סודות מחדר הילדים"- ילדים שעברו התעללות וטראומה- איתור וטיפול בסיסי" מטעם מכללת אורנים.   
                                        
הערות
* קבלת התעודה מותנית בקבלת חוות דעת מקצועית חיובית של סגל התכנית.
* סטודנטים בעלי תואר שני שהשלימו את קורסי ההשלמות בפסיכולוגיה וסיימו בהצלחה את 
התוכנית, יהיו רשאים להירשם ללימודים בתכנית לפסיכותרפיה רב ממדית במכללת אורנים 
סטודנטים הזקוקים להשלמות בפסיכולוגיה, נדרשים להסדיר את ההרשמה עד 
  לתאריך:30.6.17
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים
הרשמה מקוונת תשע"ח