SharePoint
הכשרת יועצות חינוכיות בכירות להדרכה והנחייה של קבוצות הורים (תכנית תלת שנתית) - שנה ג'


רכז/ת התכנית: מעיין בורשטיין

maayanburstein@gmail.com

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: 23900

 תכנית תלת שנתית

 60 שעות אקדמאיות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטרות הלימודים

- להעמיק ולהרחיב את הידע של יועצות חינוכיות בתחום תאוריות של הנחיית קבוצות ושל הנחיית

  קבוצות הורים.

- להכשיר יועצות חינוכיות לתחום הדרכה והנחייה של הורים בנושאים המתמקדים במורכבות של

  מערכת משפחתית, זוגית והורית.

- להקנות מיומנויות בטכניקות מגוונות של הדרכה והנחייה של קבוצות הורים.

 

קהל היעד

יועצות בכירות ( דרגות 7-9)

 

תנאי קבלה

יועצות שסיימו בהצלחה את התכנית הדו-שנתית ליועצות בדרגות גבוהות במכללת אורנים ( "הדרכת הורים והנחיית  קבוצות הורים בגישה ייעוצית רב ממדית")

 

היקף ומועד הלימודים

ימי ב' בשעות 16:00-19:00

 

נושאי הלימוד

- סוגי קבוצות, תפקידים בקבוצות ושלבים בתהליך הנחיית קבוצות

- סוגי הנחייה, תפקידי הנחיה וקו-הנחיה

- תהליכים קבוצתיים ייחודיים לקבוצות הורים

- הנחיית קבוצות הורים ממוקדות קושי

- מיומנויות וטכניקות בהנחיית קבוצות הורים

- כלים יצירתיים בשירות הנחיית הורים


שכר לימוד

טרם נקבע

שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

 

חובות הסטודנט

- חובת נוכחות ב- 80% מן המפגשים לפחות, קריאת חומר שוטפת והשתתפות אקטיבית במפגשים

  ובהדרכות

- איתור ומיפוי של הורים שמועמדים להשתתף בקבוצת הורים מתוך אוכלוסיית הורי ביה"ס,  קביעת

  יעדים ומטרות לקבוצה, תכנון ובניית מערכים להנחיה והדרכה של קבוצת הורים ייעוצית, ביצוע  

  הנחייה (אפשרי בקו-הנחייה) של קבוצת תמיכה של הורים או של קבוצת הורים ממוקדת קושי. 

- הגשת עבודה רפלקטיבית מסכמת הסוקרת, מתארת ומנתחת  את תהליך הנחיית קבוצת ההורים

  שנערכה במסגרת ביה"ס. העבודה, בהיקף של 10-7 עמודים, תתמקד בתיאור שלבי הנחייה של

  קבוצת ההורים, ותכלול גם ניתוח של המפגשים, קשיים שעלו, התייחסות לתיאוריה, רפלקציה

  אישית וביבליוגרפיה.


גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן

 

תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם המכללה האקדמית אורנים, המעידה על התמחות בהנחיית קבוצות הורים ייעוציות.

 

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.


*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

הרשמה מקוונת תשע"ט
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר