SharePoint

רכזת התכנית: ד"ר ניבי גל-אריאלי

כתובת מייל: nivi_g@oranim.ac.il

מנחה: גב' אסתי בר-שדה

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

סמל התכנית: 26800

תכנית שנתית

65 שעות אקדמאיות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 מטרות הלימודים

- התנסות מונחית בבי"ס – הנחיית צוות בית ספרי תוך כדי תהליך הדרכה אישי או קבוצתי

- דיון קבוצתי והנחייה אישית בסוגיות שעולות תוך עבודה מול צוותים חינוכיים.

- חידוד המיומנויות שנרכשו בקורס היסוד להכשרת מנחים

- הרחבת תחומי הדעת המהווים בסיס לתפיסת העולם בעבודה עם צוותי חינוך ובחינה מעמיקה של

  מקום תחומי דעת אלה בעבודת ההנחיה הרציפה בבתי-הספר

 

קהל היעד

- בוגרי הקורס "הכשרת מנחים לליווי צוותים לעבודה עם נוער בסיכון בבתי-ספר".

- מנחים בפועל, העובדים בבתי-ספר עם צוותי מחנכים, צוותי מקצוע וצוותי הנהלה.

 

תנאי קבלה

עבודה בפועל בהוראה או עבודה סוציאלית

תואר שני לפחות
ראיון קבלה

 

היקף הקורס ומועד הלימודים

יום ב' מידי שבועיים, במשך  16 מפגשים, בין השעות 15.00-18.00

 

נושאי הלימוד

מיומנויות הנחייה אישית וקבוצתית

פיתוח מנהלים וצוותי ניהול

סוגיות בפיתוח מקצועי של אנשי חינוך, תוך התמודדות עם מצבי סיכון

פיתוח סגל הוראה כקהילה תומכת

אישיות המנחה ככלי

 

שכר לימוד

טרם נקבע

הסכום אינו כולל דמי הרשמה ואגרות

 

חובות המשתתפים

נוכחות מלאה, קריאת שוטפת של מאמרים, ניהול יומן רפלקטיבי, הגשת עבודה מסכמת

 

גמול לעו"ה

חלקים מן התכנית יוגשו להכרה במסגרת המתווים של "אופק חדש" בהיקף של 30 שעות.


*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

 

* פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר