SharePoint
 

רכזי התכנית: ד"ר איציק גונן, ד"ר ניבי גל-אריאלי

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

סמל התכנית: 26900

תכנית שנתית

40 שעות אקדמיות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 מטרות הלימודים

ליווי מנהלים, הטמעת עקרונות הפדגוגיה המכילה והמכלילה בסדר היום של בתי הספר בהם עובדים המשתלמים; סיוע בהתמודדות עם אתגרים פדגוגיים, פרופסיונאליים ואתיים; יצירת קבוצת תמיכה של עמיתים לקשר עצמאי ארוך טווח.

 

קהל היעד

מנהלים וסגני מנהלים המבקשים להוביל ולקדם בבית-הספר שלהם סדר יום שוויוני, מכליל ומכיל.

 

תנאי קבלה

בעלי תואר שני, בוגרי התכנית למנהיגות בחינוך או קורס מנהלים

 

היקף ומועד הלימודים

קורס שנתי

מפגשים דו שבועיים, ארבע שעות כל מפגש

יום ד'  15.45- 19.00

 

נושאי הלימוד

המשתתפים ידונו בסוגיות פדגוגיות וניהוליות בהן הם נתקלים בעבודתם, בתחומים פדגוגיים, פרופסיונאליים ואתיים, אשר אותן הם מבקשים לפתור בדרך המיוסדת על תפיסת הבסיס של מרכז שוו"ה: שוויון ערך התלמידה והתלמיד, תמיכה במורות ובמורים, הכרה בזכויות פרטים, אזרחים, תלמידים ועובדים.

המפגשים יונחו במשותף על-ידי שניים, חברי צוות מרכז שוו"ה באורנים:

ד"ר איציק גונן, פסיכולוג ארגוני, מומחה בפיתוח צוות ומנהיגות, מי שהקים את התכנית למנהיגות בחינוך במכללת אורנים ועמד בראשה שש שנים;

ד"ר ניבי גל-אריאלי, עו"ד, מומחית בדיני חינוך ודיני עבודה, עוסקת בהיבטים המשפטיים של החינוך ומלמדת תחום זה בתכנית למנהיגות באורנים ובמסגרות נוספות.

בנוסף לדיוני הסדנא וכחלק מתהליך הלמידה, ינהלו המשתתפים יומן רפלקטיבי בו ידווחו על חוויותיהם בהתמודדות עם הסוגיות השונות, תוך התייחסות למשובים שיקבלו ולגישות תיאורטיות אותן יישמו בפועל.

 

שכר לימוד

טרם נקבע

שכ"ל אינו כולל דמי הרשמה ואגרות

 

חובות הסטודנט

נוכחות מלאה
הגשת יומן רפלקטיבי

גמול לעו"ה

התכנית תוגש להכרה במסגרת המתווים של "אופק חדש" בהיקף של 30 שעות*

 

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר