external studies Contact

עבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - התמקצעות

 
הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA

ניתוח התנהגות יישומי  Applied Behavior Analysis הינו גישה שיטתית מבוססת מחקר להבנה ולטיפול בהתנהגויות מאתגרות עם בסיס נוירולוגי ו/או סביבתי של ילדים, מתבגרים ובוגרים...

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
הוראה מתקנת, כלי הערכה והתערבות בערבית

מטרות הלימודים:
*להקנות ידע מקצועי ומיומנויות רלוונטיות להוראת ערבית ולהוראה בערבית לתלמידים עם ליקויי למידה וקשיי למידה.
*להעמיק את הידע האקדמי והמעשי של מורים המלמדים בערבית...   

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
הוראה מתקנת וכלי אבחון באנגלית

מטרות הלימודים:
העמקת הידע בתחום הוראת אנגלית לתלמידים עם ליקויי למידה ורכישת ידע מקצועי הנחוץ להוראה מתקנת באנגלית...

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
הוראה מתקנת – דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון - התמקצעות

מטרות הלימודים:
*פיתוח הבנה של מודלים תיאורטיים המנחים את הליך ההערכה של מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון.
*פיתוח יכולת הערכה של מיומנויות קריאה וכתיבה בעברית ומיומנויות...

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
התאמה לעבודה במערכת החינוך למטפלים ממקצועות הבריאות

נושאי הלימוד:
*הבסיס התחיקתי לעבודת מטפל במערכת החינוך.
*תכניות לימודים ושיטות הוראה בחינוך המיוחד.
*שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר, עבודה עם הורים וגורמי חוץ...​

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

Footer Mobile