external studies Contact

חינוך בגיל הרך

 
הכשרת סייעות לגני הילדים - לימודי תעודה

רכז המקצוע הוא האוטוריטה האחראית מטעם הנהלת בית הספר על הוראת מקצוע מסוים ועל פיתוחו. לפיכך על הרכז להיות בקיא ומומחה בתחומו מחד, ומנהיג המסוגל להוביל את צוות מורי המקצוע מאידך.

פרטים נוספים​​​​​​​​​