SharePoint
ניווט כיתה בחינוך המיוחד

רכזת התכנית:  טל לנגנס

 

סמל התכנית: 2018

קורס שנתי

60 שעות לימוד אקדמיות

 

מבוא:

איך בונים ספינה? אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הרחב הגדול האינסופי ולא אוספים אנשים ואומרים להם לאסוף עצים, להכין תוכניות ולבנות ספינה (אנטואנט דה סנט-אכזופרי).הקורס מאפשר הבנה מעמיקה של הילד בעל הצרכים המיוחדים ומתוך כך גם העצמת איש החינוך והשבחת יכולת ההתמודדות שלו והניווט.

מטרות הלימודים:

² השבחת  אסטרטגיות ההוראה  והניווט בחינוך המיוחד.

² הבנת הצרכים  הקוגנטיביים והרגשיים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

² היכרות עם דרכי תקשורת אפקטיבית עם התלמידים עצמם ועם הוריהם.

² חיזוק והעצמת תחושת המסוגלות של הסטודנט.

קהל היעד:

עובדי הוראה העוסקים בחינוך ו/או טיפול.

תנאי הקבלה:

תואר ראשון בחינוך.

היקף ומועד הלימודים:

יום א', בשעות 14:00-15:30

נושאי הלימוד:

²קוים לדמותו של "מורה לחיים" בחינוך המיוחד
² הבנת עולמו והתנהגותו של הילד לקוי הלמידה- התנסות סדנאית.
² התוודעות לסגנונות למידה שונים- אודיטורי, ויזואלי, קינסתטי.
² גבולות כחלק מהמעשה החינוכי- נורמות והרגלי עבודה בחינוך  
    המיוחד- כיצד?
² הבנת החשיבות של ביקורי הבית כחלק מהמעשה החינוכי.
² טיפוח עולמו הרגשי של הילד בעל הצרכים המיוחדים.
² משמעת והפרתה, התנהגות אנטי חברתית. 
 ²עיצוב התנהגות בחינוך המיוחד.
² מיומנויות תקשורת יעילה ואסטרטגיות לפתרון קונפליקטים.
 

שכר לימוד:

1,450 ₪

חובות:

² נוכחות מלאה 

² עבודה מסכמת.

גמול השתלמות לעו"ה:

התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 60 שעות לכל התכנית

תעודה:

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל אישור מטעם מכלל אורנים על סיום לימודיהם בקורס ניווט כיתה בחינוך המיוחד


* הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של
   משרד החינוך
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר