external studies Contact

סדנא לליווי תהליכי יצירה בגישת ABR

הרשמה מקוונת תשע"ט
​ריכוז התכנית: מאיה אטון
יעוץ אקדמי: ד"ר יעל גילעת
30  שעות לימוד אקדמיות
סמל התכנית: 22200

מטרת הלימודים
הקניית כלים לניהול תהליך יצירה כאמן/ית ומורה פעיל/ה בשדה האמנות והחינוך.

נושאי הלימוד
 • תהליך ספירלי של יצירה-התבוננות-רפלקסיה
 • ניהול יומן אישי
 • מעגלי שיח
 • חקר תהליכי יצירה ותצוגה
 • הסטודיו כמרחב יצירה וחקירה
 • לשכלל  את כלי המתודה ABR בדגש על מעגלי שיח - עמיתים לקידום הזהות המקצועית של אמן/ית-מורה
 • האמן-מורה כפרשן של יצירתו והוראתו

יתרונות התכנית
 • ליווי על ידיי אמנית פעילה בעלת היכרות מעמיקה עם עולם האמנות.
 • הזדמנות ליצירה באחת מסדנאות המכון לאמנות בליווי אסיסטנט מקצועי ומיומן במבחר טכניקות יצירה. במסגרת של 'סדנה פתוחה': פיסול / צילום/ /תחריט/ קרמיקה/ ציור.
 • הקבוצה תהווה מרחב דיאלוגי משתף

למי מיועדת התכנית
בוגרות ובוגרי תארים באמנות המעוניינים לשכלל את הכלי היצירתי שבידם לכדי כלי של מחקר, עיון ופרשנות.

תנאי קבלה
ניסיון קודם ביצירה/ חינוך ליצירה.

מועד הלימודים
4 שעות שבועיות באחת מסדנאות המכון לאמנות בהתאם לשעות הפעילות. ומפגש סדנאי ביום חמישי בין 18:00 – 21:00 אחת לחודש.

פריסת מפגשים :
15.11
13.12
17.1.19
21.2.19
28.3.19
2.5.19
13.6.19


שכר לימוד שנתי – לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ₪

חובות
 • ההשתתפות בכל מפגשי ההנחיה הינה חובה.
 • השתתפות פעילה בשיח והבעת עמדה אישית במפגשים.
 • קידום תהליכי יצירה אישיים
 • הגשת יומן אישי המתאר את תהליכי החקר בגישת ABR
הרשמה מקוונת תשע"ט
Footer Mobile