SharePoint

מסלול עם תזה!
בית הספר ללימודי מוסמך של אורנים שמח לבשר על פתיחת
מסלול של עבודת גמר מחקרית (תזה), בתכנית לייעוץ חינוכי.
הענקת התואר במסלול עם תזה מותנית באישור המל"ג.
​​
אודות התכנית
 

קהל היעד - התכנית מיועדת לאנשי מערכת החינוך, לבעלי תואר ראשון בחוג לייעוץ חינוכי ולבעלי תואר ראשון בחינוך מיוחד, בחינוך לגיל הרך, בחינוך, בעבודה סוציאלית, בפסיכולוגיה ובחינוך חברתי קהילתי.

בנוסף, בעלי תואר ראשון מתחומים אחרים יוכלו להרשם ולצרף מכתב המפרט את הסיבות לבחירה בתוכנית הייעוץ החינוכי. קבלתם תותנה בהשלמות.

                    
התכנית קבלה את אישור המל"ג לקיים מסלול מחקרי.
הסטודנטים העומדים בקריטריונים הנדרשים יוכלו לכתוב עבודת תיזה.

בישראל קיים צורך ביועצים חינוכיים מיומנים בכל מערכת החינוך. תכנית זו שמה לעצמה כמטרה
הכשרת יועצים איכותיים, בעלי מוסר מקצועי ואישי גבוה ומכוונוּת ליעדים הבית ספריים, הנקבעים
על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי ...

 

בואו אלינו למצוא שותפים לדיאלוג פורה ומחזק, לחוויה לימודית ייחודית ומעשירה.

 
מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר