Contact Form

תואר שני בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי

​​​​
תואר: תואר שני (M.Ed) בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי    ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​
התכנית מעניקה תואר שני - מוסמך M.Ed
התכנית מיועדת למורות ומורים במתמטיקה ובמדעים בבית הספר היסודי.
מוסמכי התכנית נהנים מכל ההטבות והזכויות של בעלי תואר שני.
התכנית מכשירה אקדמית ומקצועית למגוון תפקידים במערכת החינוך.​
התכנית מיועדת למורים למתמטיקה ומורים למדעים בבית הספר היסודי המבקשים להתמקצע בתחום הידע שלהם , להכשיר עצמם להדרכה , ולמסלולי פיקוח וניהול בתחום הידע. התכנית מותאמת למסלולי הקידום החדשים המוצעים במסגרת "אופק חדש – הצעד הבא". 

תכנית התואר השני בהוראת המתמטיקה/המדעים לבית הספר היסודי (.M.Ed), מקנה ידע עדכני ומשפרת את יכולת המורים להתמודד עם הוראת המתמטיקה והוראת המדעים, תוך מתן מענה לפיתוח חשיבה, לשוֹנוּת התלמידים ולשילוב... המשך קריאה​
​​​מתכות בוערות - סטודנטים לתואר שני בהוראת המתמטיקה והמדעים באורנים