Contact Form

תואר שני בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי

​​​​
תואר: תואר שני (M.Ed) בהוראת המתמטיקה/הוראת המדעים לבית הספר היסודי    ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​
התכנית מעניקה תואר שני - מוסמך M.Ed
התכנית מיועדת למורות ומורים במתמטיקה ובמדעים בבית הספר היסודי.
מוסמכי התכנית נהנים מכל ההטבות והזכויות של בעלי תואר שני.
התכנית מכשירה אקדמית ומקצועית למגוון תפקידים במערכת החינוך.​

התכנית מיועדת למורים למתמטיקה ומורים למדעים בבית הספר היסודי המבקשים להתמקצע בתחום הידע שלהם, להכשיר עצמם להדרכה, ולמסלולי פיקוח וניהול בתחום הידע.
התכנית מותאמת למסלולי הקידום החדשים המוצעים במסגרת "אופק חדש – הצעד הבא". 


נכיר עולם מפתיע, רענן ועשיר בדוגמאות מרתקות של מתמטיקה והוראתה, והוראת המדעים לביה"ס היסודי והקשר ביניהם.


​​​מתכות בוערות - סטודנטים לתואר שני בהוראת המתמטיקה והמדעים באורנים
 

Footer Mobile