Contact Form

הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית

​​​​
תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית​​​​
​​​​​​
בואו אלינו להיות שותפים לדיאלוג פורה ומחזק, לחוויה
לימודית ביקורתית ומעשירה בקמפוס באורנים
אצלנו תמצאו חוויית למידה משמעותית שבמרכזה רוח האדם!​​​​​​​​​​​
התכנית מאפשרת לכתוב תזה מחקרית לקראת לימודים לתואר שלישי​​​