Contact Form

החוג לחינוך

תואר: B.Ed בחינוך
תעודה: תעודת הוראה ​​​​
​​​​ ​​​​
"אחרים יכשירו אתכם ​למערכת החינוך. אנחנו נכשיר אתכם לשנות אותה"​​​​​
​​​​

שמח להכיר לך את החוג לחינוך באורנים. זו הדרך עבורך. 
​שאיפת החוג לחינוך הינה יצירת בסיס לקריירה בה אינך 'מיושר' על ידי מערכת החינוך לתחום כישורים ותכנים מסוים אלא להיפך - אתה 'מיישר' את המערכת על פי דמותך, מקוריותך והשתנותך. החוג מיועד לצעירים אידיאליסטים המבקשים לתרום לחברה הישראלית וחשים כי תרומתם עוברת דרך תיקון מערכות החינוך. 

נחתור אחורה אל היסודות הראשוניים של חינוך, נבחן ונערער את הנחות היסוד של מערכות חינוך רווחות ואת ההרגלים שרכשנו בהן. 

נחתור קדימה לגיבוש תפיסות חינוכיות אחרות, הפורצות תחומי דעת, המשנות מטרות חינוך, יוצרות חיבורים מקוריים ועוברות לפסים מעשיים. 

בחוג תפגשו חווית לימודים אקדמית 'אחרת':
מערכת שעות גמישה
המאפשרת לקיים רצף נושאי על פני יום.

מבט רחב
העוסק בחינוך תוך פנייה למקורות מתחומים רבים כגון, פילוסופיה, היסטוריה, קולנוע, ציור, אמנות ומדע.

דרכי למידה מגוונות
ננוע בין למידה אישית ולמידה משותפת. בין מחשבה, חוויה והתנסות, דיונים במועדון דיבייטינג, יזמות ומדיטציה.

מערכת יחסים קרובה
יתקיימו פגישות אישיות עם מרצים, הנחייה אישית, פעילות חברתית בלתי פורמאלית, סדנאות גיבוש ומרחב בחירה והשפעה על התנהלות החוג.

מסעות לימודיים
סמסטר ב' יוקדש ליציאה מאורנים למרחבים של חינוך משמעותי מקורי. נגביר את ההתמצאות במפת החדשנות החינוכית בישראל.

מגורים 
לסטודנטים תוצע אפשרות למתחם מגורים משותף במעונות כתמיכה ביצירת קהילת לומדים חיה, יוצרת ועוסקת בפעילות משותפת.​