Contact Form

החוג לחינוך

תואר: B.Ed בחינוך
​החוג לחינוך ייצור בסיס לקריירה בה אתה 'מיישר' את המערכת על פי דמותך, מקוריותך והשתנותך ואינך 'מיושר' על ידי מערכת החינוך לתחום כישורים ותכנים מסוים.
​​​​ ​​​​
"אחרים יכשירו אתכם ​למערכת החינוך. אנחנו נכשיר אתכם לשנות אותה"​​​​​
​​​​
​במהלך הלימודים נחתור אחורה אל היסודות הראשוניים של החינוך, נבחן ונערער את הנחות היסוד של מערכות החינוך הרווחות ואת ההרגלים שרכשנו בהן, נחתור קדימה לגיבוש תפיסות חינוכיות אחרות:
פורצות תחומי דעת, משנות מטרות חינוך, יוצרות חיבורים מקוריים  ועוברות למעשים.

רק בחוג לחינוך:
  • חשיפה למיטב אוצרות הרוח של החינוך בתרבויות שונות לאורך ההיסטוריה
  • הנחיית ופיתוח יזמות בתחום החינוך
  • הכרת מרחבים חינוכיים משמעותיים ומקוריים ברחבי העולם
  • פיתוח מודעות להרגלים וגמישות מחשבתית