אשכולות בחירה בחוג לחינוך מיוחד

​​במסגרת לימודי חינוך מיוחד יפעלו חמישה אשכולות התמחות לבחירה:

בעקבות שינויים ב"חוק השילוב" (1999) וההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות בתחום חיזוק יכולת השמיעה, ובמיוחד לאור השימוש הגובר ב"שתל השבלולי", הולך וגדל מספרם של תלמידים בעלי לקויות שמיעה שרכשו יכולות שפה ודיבור ברמה המאפשרת להם להשתלב, חברתית ולימודית, בתוך מסגרות החינוך הרגילות. יחד עם זאת, תלמיד בעל לקות שמיעה המשולב במסגרת חינוכית רגילה נתקל בקשיים משמעותיים הנובעים מלקות השמיעה. כדי להשתלב בהצלחה במסגרת החינוכית, הוא זקוק לדמות חינוכית שתהיה בעלת ידע והבנה באשר לקשייו ולצרכיו המיוחדים, תיתן מענה אישי לתכנים לימודיים בהם הוא מתקשה, ותספק מידע והדרכה לכל הפונקציות בתוך המסגרת החינוכית (מנהלים, מורים מקצועיים, יועצים ועוד).

מטרת אשכול זה הנה להקנות לבוגריו יכולת בנייה ויישום של תכניות התערבות ייחודיות, הנגזרות מצרכיהם התקשורתיים של התלמידים לקויי השמיעה וכן, יכולת גישור וסיוע למורים ולמטפלים השונים המעורבים בשיקום התלמיד בעל לקות השמיעה על מנת שייתנו מענה מיטבי לצרכיו.
לפיכך, הלימודים באשכול זה כוללים הקניית ידע תיאורטי ויישומי בתחומים הבאים: השמיעה, שפת הסימנים וקהילת החרשים, יישום חינוכי של שיטות הוראה לאוכלוסיית לקויי השמיעה והיבטים חברתיים-פסיכולוגיים של תלמידים לקויי שמיעה.

הלימודים באשכול זה יאפשרו השתלבות יעילה במסגרות חינוכיות בהן לומדים תלמידים לקויי שמיעה וכן יקנו תשתית אקדמית ופרקטית איתנה לקראת לימודי תואר שני בתחום של חינוך ושיקום ליקויי שפה ותקשורת. ​
מידע נוסף

במסגרת הלימודים במסלול ובחוג לחינוך מיוחד מקבלים הסטודנטים הכשרה תיאורטית ופרקטית להוראה ולשיקום של תלמידים בעלי עיכובים התפתחותיים בכל מסגרות החינוך המיוחד בישראל.

מטרת אשכול זה הנה להרחיב את הידע המעשי-יישומיי בתחום זה, על מנת לאפשר לסטודנט הבוחר באשכול זה להיות מחנך-מטפל מיומן, המעודכן בכלים ובגישות מתקדמות לעבודה עם תלמידים בעלי עיכובים התפתחותיים.
בין השאר מקנה האשכול שליטה בנושא התקשורת החלופית התומכת, ויכולת הפעלה של התוכנות בתחום זה, שימוש בטכנולוגיות מסייעות אחרות, שילוב אמנות פלסטית בעבודה שיקומית עם תלמידים על רצף ה- ASD - שאינם מתקשרים בשפה דבורה, כלים להוראה ושיקום של ילדים ומתבגרים הסובלים מ- CP והבנה רחבה באשר להשפעת הלקות על המערך המשפחתי של התלמיד.​
מידע נוסף

עם השינויים שחלו בהתייחסות ההורים של ילדים ומתבגרים בעלי הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות להמלצות של ועדות ההשמה (לאור "דו"ח דורנר", 2008) במיוחד בצפון הארץ (על-פי מידע של הפיקוח על החינוך המיוחד במחוז חיפה והצפון) הצורך במורי חינוך מיוחד בעלי הכשרה ייחודית לעבודה בכיתות בהן לומדים התלמידים הללו בכל מסגרות החינוך (בתי ספר לחינוך מיוחד, כיתות חינוך מיוחד ומסגרות שילוב) גובר לאחרונה.

מטרת אשכול זה היא להעמיק ולהרחיב את הידע המקצועי התיאורטי והמעשי של בוגרי המסלול והחוג לחינוך המיוחד אשר רואים בתחום זה תחום עניין מקצועי מרכזי. בנוסף לכלים המקצועיים המוקנים לבוגרים במסגרת החוג והמסלול (ניתוח התנהגות יישומי, הערכה פונקציונאלית – ABA), האשכול הנוכחי מרחיב את הידע בתחום ההתמודדות החינוכית-טיפולית עם הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות קשות ומקנה יכולת יישום של גישות שונות (התנהגותיות, הומניסטיות, קוגניטיביות, אדלרייניות ועוד) בתפיסה אקלקטית רחבה. כמו כן, אשכול זה מהווה לימודי הכנה והשלמה לסטודנטים המעוניינים להשתלב בתכנית התואר השני (M.Ed.) בייעוץ חינוכי, אשר מתקיימת בפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים.
מידע נוסף

האשכול יתמקד בהקניית ידע מחקרי עדכני בתחומי הנוירו-פסיכולוגיה והנוירו-אנטומיה של לקויות למידה, וידע מעשי חדש באשר לאסטרטגיות וכלים לטיפול בלקויות למידה.
הקורסים באשכול זה יעסקו, בין השאר, בתוכנות מחשב לאימון קוגניטיבי של תלמידים בעלי לקויות למידה, באסטרטגיות טיפוח ללמידה יעילה, בהובלת צוות רב-מקצועי ובאבחון וטיפול בלקויות למידה בשפה שנייה.

מטרת ההתמחות הנה להעשיר את הידע והיכולת המעשית של הבוגרים הרואים באבחון ובטיפול בליקויי למידה תחום עניין מרכזי להמשך התפתחות מקצועית בתחום זה בעתיד. ​
מידע נוסף

"גישת הלקות" אשר הובילה בעבר את הטיפול בילדים ומתבגרים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים התמקדה בפרט, העריכה את מאפייני הלקות שלו ואת דרגת חוסר היכולת שלו, בהגדירה בעיקר מה אין הוא יכול לעשות, ומהם תחומי חולשתו (Sheridan & Gutkin, 2000). על-פי הנתונים הללו נבחרה התערבות שהתמקדה בנקודות החולשה של הילד ושל המתבגר.

בשנים האחרונות מתגבשת גישה חדשה להמשגה וטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולקויות למידה, לפיה יש לשלב התערבויות המשרתות את כל צורכי התלמיד (אקדמיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים) במטרה להעצים את מקורות החוסן של הילד ושל המתבגר, ובכך לחזק את כושר ההתמודדות שלו בסביבה בה הוא מתפתח (D'Amato, et al., 2005). לאור זאת, מתגבשת כיום תמיכה בניסיון להכשיר מחנכים בחינוך המיוחד לעבודה בגישות מותאמות יותר דרך התנסות וחוויה (ישי-קרין וחן, 2006), ככלים הנותנים בידיהם מענה לצרכים הרגשיים-חברתיים של התלמידים הללו בהסתגלותם לבית הספר. המיומנויות הנרכשות (ביבליותרפיה, דרמה-תרפיה, תנועה וריקוד, שילוב אמנות פלסטית וטיפול בבע"ח).

במסגרת הלימודים באשכול זה, העוסק בשילוב כלים יצירתיים בחינוך המיוחד, יאפשרו לבוגריו לזמן אינטראקציה מותאמת עם תלמידיהם, אשר רבים מהם מתקשים בביטוי מילולי ויקנו להם כלים פדגוגיים להתייחסות (שאינה מתבססת על שפה דבורה) לצרכים הרגשיים-חברתיים הייחודיים שלהם. פעילויות מסוג זה המעודדות ביטוי אישי בתוך גבולות מתאימים, יאפשרו את קיומן של חוויות פרטניות וקבוצתיות שיתמכו בחוויית הכוחות של הילד ושל המתבגר, יפגישו אותו עם היצירתיות שבו (Rubin, 1999), יאפשרו לו מרחב לביטוי אישי, ואף יתמכו בהיכרותו עם העצמי שלו, על מאפייניו השונים. מכאן, שהתנסויות אלו יכולות לתרום לשיקום הערך העצמי ע"י הגברת המודעות של הילד והמתבגר ושל "אחרים חשובים" (הורים, מורים, חברים) באשר לייחודו, וכתוצאה מכך לשיפור בתפיסות, בעמדות ובציפיות שלהם ושלו ממנו.​
מידע נוסף