אודות החוג

​​​​תואר: B.Ed בוגר בהוראה בהתמחות חינוך מיוחד
תעודה: תעודת הוראה בחינוך המיוחד (לגילאי 21 - 6)  ​ 

מטרת הלימודים בחינוך המיוחד
הכשרת הסטודנט הינה בגישה רב ממדית. ההכשרה התיאורטית והמעשית כוללת התייחסות להיבטים הרגשיים-חברתיים, התנהגותיים והלימודיים של ילדים עם צרכים מיוחדים.
     
ההכשרה כוללת:
בתחום לקויות הלמידה: החוג בונה באופן היררכי ומעמיק את יכולתו של הסטודנט לאבחן ולטפל בלקויי קריאה - כתיבה וחשבון ומניח את היסודות להמשך התפתחות לדרגת מאבחן דידקטי.
בתחום בעיות ההתנהגות: מפתח החוג יכולת לזהות התנהגויות בעייתיות, להעריך את ההקשרים בהם הם מתרחשות, לזהות מה הם הגורמים להתפתחותן ולבנות וליישם תוכניות התערבות חינוכיות טיפוליות מקיפות המסייעות להפחתתן.
בתחום מתן מענה להיבטים הרגשיים-חברתיים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים: מקנה החוג לבוגריו יכולת לשלב בעבודתם כלים של תרפיות באמצעות אמנות, מוסיקה, תנועה וריקוד, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, ותרפיה באמצעות בעלי חיים במטרה לחזק את כושר ההתמודדות של הילד. לבסוף, מקנה החוג גם כלים טיפוליים-חינוכיים לעבודה עם לקויי שמיעה.
בתחום הטיפול, השיקום והשילוב של ילדים בעליי ליקויי שמיעה ותקשורת במערכת החינוך: מקנה החוג לבוגריו  תעודת הכשרה לשילוב ולטפול בליקויי שמיעה במערכות החינוך השונות.ההכשרה כוללת בין השאר,שפת הסימנים הישראלית, ברמה מתקדמת,  אודיו לוגיה  - הערכה ושיקום שמיעתי ,בניית תוכניות התערבות לשילוב וטפול בליקויי שמיעה במערכות החינוך השונות.
     
ייחודי לחוג לחינוך מיוחד מכללת אורנים:
עם סיום הלימודים ניתן להמשיך למסלול יעוץ חינוכי במכללה ללא כל צורך בהשלמות. 
מובילים בתחום של שילוב תוכנות מחשב בטיפול בליקויי למידה ובעיכובים התפתחותיים (תקשורת חלופית תומכת). מובילים בתחום שילוב תרפיות בחינוך המיוחד.
מובילים בתחום ההכנה לאבחון דידקטי.
הכשרה מקצועית בטיפול, שיקום ושילוב ילדים בעליי ליקויי שמיעה ותקשורת במערכת החינוך.
   
בהצלחה,
ראשת החוג: