Contact Form

נושאי הלימוד

​חלק מהנושאים בהם נעסוק במהלך הלימודים.

איך עומדים בפני כיתה? איך מלמדים ילד חסר מוטיבציה? איך מתכננים שיעור? איך אתמודד עם תלמיד שלא מבין?  מה אעשה עם תלמיד שמפריע?
בהדרכה הפדגוגית נדון בשאלות אלו  ונעמיק בהם תוך למידה תאורטית ולמידה מהשטח.

מה זאת לקות למידה? איך מלמדים ילד לקרוא? מדוע יש ילדים שמתקשים לזכור את לוח הכפל? כיצד עוזרים לתלמידים אלו?

במסגרת קורסים אלו נלמד וניישם לאתר את הקשיים של התלמיד  לקוי הלמידה, להבין את הסיבות לקשיים וכיצד ניתן לעזור לתלמידים אלו . 

(מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, לקויות שמיעה, שיתוק מוחין)

מהי אינטילגנציה? מה מאפיין ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית? מהו אוטיזם? האם אפשר ללמד ילד שלא מדבר ולא מתקשר? כיצד יוצרים איתו קשר? האם הוא מבין אותי? האם אני מסוגל להבין אותו?

את התשובות לשאלות אלו ורבות אחרות שנוגעות ללקויות מורכבות כגון מוגבלות שכלית התפתחותי, ASD (אוטיזם), שיתוק מוחין ועוד נחקור ונלמד בקורסים העוסקים בלקויות אלו. בכל תחום קיים קורס בסיסי אותו לומדים כל הסטודנטים וקורס מתקדם שעוסק בהוראה מותאמת לאוכלוסייה ונלמד בבית הספר בהתאם לאוכלוסייה איתה מתנסים בשנה ב ומשלב בין תיאוריה ומעשה

מיהם המורים שהשפיעו עלי? איזה מורה אני רוצה להיות? מהם הערכים המובילים אותי לחינוך המיוחד?  

במסגרת קורסים אלו נדון בשאלות אלו בצורה סדנאית