Contact Form

תכנית הלימודים

הלימודים בחוג  נמשכים 4 שנים ומקנים
תואר  B.Ed בוגר בהוראה בהתמחות חינוך מיוחד

ותעודת הוראה בחינוך המיוחד (לגילאי 6-21).
בשנה האחרונה ניתן לשלב אותם עם עבודה בהוראה (סטאז').

החל משנה א הלימודים מלווים בהתנסות:
בשנה א: התנסות של יום בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. בכיתות אלו ניתן לפגוש תלמידים עם: לקויות למידה, בעיות התנהגות, הפרעה על רצף האוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד.

בשנה ב
: התנסות של יום בשבוע בבתי ספר לחינוך מיוחד. הסטודנט בוחר את האוכלוסייה אותה הוא רוצה ללמד: מוגבלות שכלית, לקויות למידה והפרעות רגשיות/התנהגויות, לקויות שמיעה, הפרעה על רצף האוטיזם. בסיום יום ההתנסות מתקיים שיעור בתוך בית ספר שמעבר לתכנים תאורטיים, עוסק בתכנים  העולים מהשטח.

בשנה ג: יומיים התנסות בכל שבוע בבית ספר רגיל (יסודי או חטיבה). הסטודנט ילמד בכיתה ההטרוגנית וילמד לתת מענה לרמות השונות בכיתה, ילמד קבוצת שילוב ויתמחה בהוראה מתקנת  פרטנית בשפה ובחשבון.

​חלק מהנושאים בהם נעסוק במהלך הלימודים.

איך עומדים בפני כיתה? איך מלמדים ילד חסר מוטיבציה? איך מתכננים שיעור? איך אתמודד עם תלמיד שלא מבין?  מה אעשה עם תלמיד שמפריע?
בהדרכה הפדגוגית נדון בשאלות אלו  ונעמיק בהם תוך למידה תאורטית ולמידה מהשטח.

מה זאת לקות למידה? איך מלמדים ילד לקרוא? מדוע יש ילדים שמתקשים לזכור את לוח הכפל? כיצד עוזרים לתלמידים אלו?

במסגרת קורסים אלו נלמד וניישם לאתר את הקשיים של התלמיד  לקוי הלמידה, להבין את הסיבות לקשיים וכיצד ניתן לעזור לתלמידים אלו . 

(מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, לקויות שמיעה, שיתוק מוחין)

מהי אינטילגנציה? מה מאפיין ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית? מהו אוטיזם? האם אפשר ללמד ילד שלא מדבר ולא מתקשר? כיצד יוצרים איתו קשר? האם הוא מבין אותי? האם אני מסוגל להבין אותו?

את התשובות לשאלות אלו ורבות אחרות שנוגעות ללקויות מורכבות כגון מוגבלות שכלית התפתחותי, ASD (אוטיזם), שיתוק מוחין ועוד נחקור ונלמד בקורסים העוסקים בלקויות אלו. בכל תחום קיים קורס בסיסי אותו לומדים כל הסטודנטים וקורס מתקדם שעוסק בהוראה מותאמת לאוכלוסייה ונלמד בבית הספר בהתאם לאוכלוסייה איתה מתנסים בשנה ב ומשלב בין תיאוריה ומעשה

מיהם המורים שהשפיעו עלי? איזה מורה אני רוצה להיות? מהם הערכים המובילים אותי לחינוך המיוחד?  

במסגרת קורסים אלו נדון בשאלות אלו בצורה סדנאית

Footer Mobile