Contact Form

תכנית הלימודים

הלימודים בחוג  נמשכים 4 שנים ומקנים
תואר  B.Ed בוגר בהוראה בהתמחות חינוך מיוחד

ותעודת הוראה בחינוך המיוחד (לגילאי 6-21).
בשנה האחרונה ניתן לשלב אותם עם עבודה בהוראה (סטאז').

החל משנה א הלימודים מלווים בהתנסות:
בשנה א: התנסות של יום בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. בכיתות אלו ניתן לפגוש תלמידים עם: לקויות למידה, בעיות התנהגות, הפרעה על רצף האוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד.

בשנה ב
: התנסות של יום בשבוע בבתי ספר לחינוך מיוחד. הסטודנט בוחר את האוכלוסייה אותה הוא רוצה ללמד: מוגבלות שכלית, לקויות למידה והפרעות רגשיות/התנהגויות, לקויות שמיעה, הפרעה על רצף האוטיזם. בסיום יום ההתנסות מתקיים שיעור בתוך בית ספר שמעבר לתכנים תאורטיים, עוסק בתכנים  העולים מהשטח.

בשנה ג: יומיים התנסות בכל שבוע בבית ספר רגיל (יסודי או חטיבה). הסטודנט ילמד בכיתה ההטרוגנית וילמד לתת מענה לרמות השונות בכיתה, ילמד קבוצת שילוב ויתמחה בהוראה מתקנת  פרטנית בשפה ובחשבון.