SharePoint
מטרות הקליניקה
  • לאפשר הכרות ועבודה עם מגוון עדכני של חומרי למידה.
  • לספק חומרי הוראה ולמידה בחשבון, קריאה, כתיבה, לשון ושפה, חשיבה ועוד.
  • לאפשר הערכה ובחירה מתוך ההיצע והתאמת החומרים לתלמיד.
  • להדריך את המבקר, להציג בפניו דרכים מגוונות להוראה בכלל ולהוראה מתקנת בפרט.
  • לרכוש ולהציג חומרי עבודה עדכניים ושיטות הוראה - למידה עכשווית.
  • לאפשר גישה לחומר תאורטי רלוונטי לחינוך מיוחד.

הקליניקה מיועדת לסטודנטים, למורים ולגננות וכן לסגל המכללה.
הקליניקה ממוקמת בבית מס' 57 חדר 25 טלפון 9838760
                              

ניתן להיכנס לאתר הקליניקה באמצעות הקישור
באתר פעילויות בתחומי דעת שונים המותאמים לחינוך המיוחד.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר