Contact Form

בית הספר העל יסודי

תואר: B.A / B.Ed - בחוגים הנלמדים
תעודה: תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי​​
​לימודי הוראה לחינוך על יסודי מכשירים מורים לבית הספר העל יסודי. תפיסת ההכשרה מושתתת על הזיקה שבין הלימוד העיוני והמעשה החינוכי. תכנית הלימודים כוללת הקניית ידע עיוני בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה והדידקטיקה וידע מעשי בתחום מיומנויות ההוראה הן כלליות והן ייחודיות לתחום הדעת בו בחר הסטודנט להתמחות. התכנית נפרסת על פני 4 שנות לימוד ומלווה בהתנסות מעשית ובהדרכה אישית וקבוצתית בהוראה ובחינוך בבית ספר על יסודי...  ​המשך קריאה​
סדנת משחק
במסגרת לימודי ההוראה סטודנטים לביה"ס העל יסודי, עוברים מגוון סדנאות והכשרות לטיפוח והעצמת מיומנויות ההוראה.
סדנת משחק עוסקת ביכולת לללמד דרך במה, מדיה ומשחק