Contact Form

הכשרת מורים ברוח חינוך וולדורף (חינוך אנתרופוסופי)​

​​​​​​תואר: תואר ראשון בחוג לחינוך ובחוג נוסף לבחירה
תעודה: תעודת הוראה לבי"ס היסודי בחוג הנבחר ​  ​ ​​
​​​​
בוגרי התכנית יקבלו תעודה פנימית של אורנים המעידה על לימודי הכשרה ברוח וולדורף.
תעודה זו מוכרת על-ידי הארגון הבין לאומי לחינוך ולדורף.
התכנית מיועדת לצעירות וצעירים המעוניינים בהכשרה מעמיקה, הנוגעת בהתפתחותם האישית ומטפחת את יכולותיהם בתחומי החינוך וההוראה.

התכנית משלבת
  • לימודים ואומנויות ברוח האנתרופוסופיה: שירה, תנועה, פיסול, ציור, תיאטרון ועוד
  • לימודים עיוניים בתחומי החינוך
  • לימוד אקדמי
  • מיומנויות אקדמיות.
      
ההתנסות המעשית תתקיים הן בבתי הספר של וולדורף והן בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים אחרים

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים
  • תואר ראשון ותעודת הוראה לביה"ס יסודי בחוגים חינוך וטבע / חינוך מתמטי / לשון או לביה"ס העל יסודי בחוג לחינוך ובחוג נוסף לבחירה ממדעי החברה והרוח.
בוגרי התכנית יקבלו תעודה פנימית של אורנים המעידה על לימודי הכשרה ברוח וולדרוף.
  • הכשרת אקדמאיים להוראה לביה"ס היסודי או העל יסודי לחינוך וולדורף ולחינוך הרגיל.

במסגרת הלימודים יילמדו גישות חדשניות, מגוונות ואלטרנטיביות בחינוך.
במהלך שנת הלימודים יתקיימו עוד 24 ש"ש של קורסי אמנות אשר יילמדו במסגרת לימודי התעודה.
מורים בחינוך וולדורף שאין להם תואר או תעודת הוראה יוכלו להשתלב בתכנית התואר הראשון עם הכרה בקורסים, על סמך לימודי וולדורף שלמדו בעבר.
בנוסף לתכנית של התואר ו/או תעודת ההוראה יידרשו הסטודנטים ללמוד 6 ש"ש נוספות מדי שנה בהרדוף בעלות נוספת

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה של מכללת אורנים
ראיון קבלה 

ימי לימוד ימי לימוד- קורסי חינוך 
יום ג' – בין השעות 08:15-19:30 .
יום ב' או ה' -  אימוני הוראה עד 12:00, לאחריהם 4 שיעורים ( 8 ש"ש) שילמדו בבי"ס. 

ימי לימוד השלמות חוגיות
ימים: א' ו/או ב' ו/או ה'. 
משך הלימודים- 3 שנים, ובהתאם לפניות של הסטודנט. ​