SharePoint
תכנית ולדרוף - חינוך אנטרוטופי
תכנית חדשה להכשרת מורים ברוח חינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי)

בוגרי התכנית יקבלו תעודה פנימית של אורנים המעידה על לימודי הכשרה ברוח ולדרוף.
תעודה זו מוכרת על-ידי הארגון הבין לאומי לחינוך ולדורף.​​​
התכנית מיועדת לצעירות וצעירים המעוניינים בהכשרה מעמיקה, הנוגעת בהתפתחות אישית ומטפחת את יכולותיהם בתחומי החינוך וההוראה.
התכנית משלבת לימודים אקדמאים עיוניים בתחומי החינוך ומגוון רחב של אומנויות ברוח האנתרופוסופיה: שירה, מוזיקה, תנועה,  פיסול, ציור, תאטרון ועוד.
ההתנסות המעשית תתקיים הן בבתי הספר של ולדורף והן בבתי ספר יסודיים אחרים.

התכנית מעניקה

תואר» B.Ed לבי"ס היסודי בחוג לחינוך ובחוג נוסף לבחירה
תעודה»תעודת הוראה לבי"ס היסודי בחוג הנבחר


הלימודים בתכנית ישולבו עם לימודי תואר ראשון בחוג לחינוך ובחוג נוסף לבחירה:

•    חינוך מתמטי
•    טבע
•    לשון

במסגרת הלימודים בתכנית ולדורף יילמדו גישות חדשניות, מגוונות ואלטרנטיביות בחינוך.
במהלך שנת הלימודים יתקיימו עוד 24 ש"ש של קורסי אמנות אשר יילמדו במסגרת לימודי התעודה.
מורים בחינוך ולדורף שאין להם תואר או תעודת הוראה יוכלו להשתלב בתכנית התואר הראשון עם הכרה בקורסים, על סמך לימודי ודלורף שלמדו בעבר.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה של מכללת אורנים
ראיון קבלה

ימי לימוד ימי לימוד- קורסי חינוך
יום ג' – בין השעות 08:15-19:30 .
יום ב' או ה' -  אימוני הוראה עד 12:00, לאחריהם 4 שיעורים ( 8 ש"ש) שילמדו בבי"ס.

ימי לימוד השלמות חוגיות
ימים: א' ו/או ב' ו/או ה'.
משך הלימודים- 3 שנים, ובהתאם לפניות של הסטודנט.
מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר