מידע כללי

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להכשיר תלמידי תואר ראשון בביולוגיה תוך מתן בסיס רחב בכל תחומי הביולוגיה, מהרמה המולקולרית ועד לרמת האקוסיסטמה. מתכונת הלימודים בחוג משמרת את המסורת שטבע יהושע מרגולין, מחלוצי הוראת מדעי הטבע בארץ, שעיקרה הוא שילוב של לימודי הביולוגיה בשדה ובמעבדה עם הוראתה בכיתה. בנוסף, מהווים לימודי הביולוגיה בסיס נרחב לאלו מבין הסטודנטים המעוניינים בתעודת הוראה.
 
התארים המוענקים
החוג לביולוגיה והוראתה מעניק: 
תואר בוגר במדעים B.Sc. בביולוגיה במסלול תלת-שנתי. 
התואר מאפשר המשך לימודים לתואר שני בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
ניתנת האפשרות לרכשה במסלול ארבע שנתי (B.Sc. בביולוגיה + תעודת הוראה).
 
תנאי קבלה והרשמה
 
משך הלימודים
משך הלימודים לתואר B.Sc. הינו שלוש שנים. משך הלימודים לתוארB.Sc. + תעודת הוראה הינו ארבע שנים, כאשר לימודי ההוראה מתחילים בשנת הלימודים הראשונה.
 
מבנה הלימודים
במהלך הלימודים על הסטודנט לצבור 157 נקודות זכות בביולוגיה הכוללות את כלל הנקודות של לימודי החובה, והשאר מתוך לימודי הבחירה.
סטודנט רשאי לקחת 4 נקודות בחוגים אחרים כקורסי בחירה, שלא ייחשבו בממוצע הציונים.​
מידע נוסף על מבנה הלימודים​
Footer Mobile