אודות החוג

ביולוגיה וסביבה
מסלול חד-חוגי לתואר בוגר במדעי הטבע (.B.Sc) של אוניברסיטת חיפה:

לימודי החוג לביולוגיה וסביבה הם חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה. מיקום הלימודים הוא  בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית טבעון. לבוגרים מוענק תואר  B.Sc. אוניברסיטאי,  המאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני בביולוגיה, רפואה ווטרינריה בארץ ובחו"ל. בנוסף, שילוב הלימודים לתואר .B.Sc בביולוגיה וסביבה עם לימודי חינוך מקנה לבוגרים תעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י'. קורסי הלימודים כוללים מגוון נושאים בתחומי הביולוגיה המולקולרית, מיקרוביולוגיה , גנטיקה, ביולוגיה תאית, אנדוקרינולוגיה ופיזיולוגיה,סדנאות שדה, אקולוגיה ושמירת טבע ועוד.

החוג  שם דגש על מעורבות הסטודנטים במחקר הן על-ידי השתתפותם בסמינר שבועי מפי חוקרים הנמצאים בחזית המחקר האקדמי בארץ והן על-ידי השתלבותם בפרויקטי מחקר של חברי הסגל.
בוגרי החוג ממשיכים לתארים מתקדמים בביולוגיה, לימודי וטרינריה ורפואה. הסטודנטים במסלול המורחב להוראה מבוקשים על ידי מוסדות החינוך בארץ.
בחוג לביולוגיה יש מסורת עשירה של עשייה ומעורבות בפעילות ירוקה ורתימת המחקר האקדמי להבנת השפעתנו על הסביבה שבה אנו חיים.

בברכה,
ראש החוג לביולוגיה וסביבה​
 ​
Footer Mobile