פנייה לחוג

ראש החוג למדעים מדויקים

מרכזת החוג למדעים מדויקים:
דורית ארד , טל' 9838828 - 04

מיקום בקמפוס אורנים:
החוג למדעים מדויקים, בית הדומי - בניין 46, קומה ג'.
מען למכתבים:
החוג למדעים מדויקים, הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה באורנים, דואר טבעון 3600600 .

כתובות אינטרנט:
אתר החוג למדעים מדויקים באתר אוניברסיטת חיפה:
אתר הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה:
  
הרשמה לחוג:
הרישום לחוג למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב מתבצע דרך מחלקת ההרשמה של אוניברסיטת חיפה. 
הרשמה באמצעות האינטרנט: http://harshama.haifa.ac.il​