SharePoint
במסלול לימודי פיזיקה - לימודי מדעי המחשב, הסטודנטים לומדים את כל הקורסים הדרושים לקבלת תואר B. Sc ויכולים להמשיך ללמוד ללימודי מדעי המחשב ולימודי פיזיקה במסגרת תואר שני גם במדעי המחשב וגם בפיזיקה. כמו כן, ניתן להשלים תעודת הוראה בשני המקצועות.

שנה א'

הסמסטר

שם הקורס

שעות שבועיות סמסטריאליות

נקודות זכות

סמסטר א'

אלגברה לינארית

4

4 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'

5

4

הכרת המחשב

2

0

מבוא למדעי המחשב

4

3

מתמטיקה דיסקרטית

2

2

מכניקה

6

6

מעבדה בפיזיקה א' - מכניקה

4

2

אנגלית

לפי הרמה

0

סמסטר ב'

אלגברה לינארית

4

4 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'

5

4

מדעי המחשב – תכנות

4

3

מתמטיקה דיסקרטית

2

2

מערכות ספרתיות

4

4

חשמל ומגנטיות

6

6

תורת היחסות המצומצמת

2

2

מעבדה בפיזיקה א' – חשמל ומגנטיות

4

2

 

 

שנה ב'

הסמסטר

שם הקורס

שעות שבועיות סמסטריאליות

נקודות זכות

סמסטר א'

אלגברה לינארית מתקדמת

4

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'

4

4

מבוא להסתברות

4

4

ארגון המחשב

4

4

תכנות מונחה עצמים בשפת ג'אוה

4

4

תורת הגלים

4

4

מכניקה אנליטית

5

5

מעבדה בפיזיקה ב'- אופטיקה וגלים

4

2

סמסטר ב'

רשתות תקשורת מחשבים

3

3

מבני נתונים ואלגוריתמים

6

5

משוואות דיפרנציאליות

4

4

תרמודינמיקה

4

4

מבוא לפיזיקה אטומית וגרעינית

4

4

מעבדה בפיזיקה ב' - תרמודינמיקה

4

2

 


שנה ג'

 

הסמסטר

שם הקורס

שעות שבועיות סמסטריאליות

נקודות זכות

סמסטר א'

מערכות הפעלה

3

3

מודלים חישוביים

4

4

מבוא לבסיסי נתונים

4

3

אלגוריתמים מתקדמים

3

3

מכניקה קוונטית 1

4

4

מבוא למכניקה סטטיסטית

2

2

סמסטר ב'

מבוא לתורת החישוביות

3

3

סמינר במדעי המחשב

2

2

מכניקה קוונטית 2

4

4

תורת היחסות - מתקדם

2

2

חלקיקים אלמנטריים

2

2

סמינר בפיזיקה

2

2

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר