SharePoint
מסלול מקנה תואר B.Ed ותעודת הוראה לגילאי א' עד י"ב.

 

תהליך ההרשמה כולל עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של  המכללה אותם יש לברר במרכז מידע והרשמה ותנאי קבלה ייחודים לחוג לאמנות:

 • קביעת ראיון* קבלה אישי – דרך מנהל  הסטודנטים  שיצור קשר עם מועמד/ת  שעבר/ה את תנאי הקבלה  הכלליים  של  המכללה.  ימי  הראיונות לחוג לאמנות יתקיימו במספר מועדים לאחר חופשת פסח.
 • הגשת המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים: מס' משפטים המפרטים את קורות החיים כולל אירועים חשובים שהשפיעו על המועמד/ת והנראים כחשובים להביאם בפני הועדה.
 2. חיבור: מה הביא את המועמד/ת להתעניין בלימודי  אמנות במכללה לחינוך?

 שני המסמכים הנ"ל כל אחד באורך של עד עמוד.  יש לשלוח אותם במייל כשבוע לפני יום הריאיון לדוא"ל   

 • הגשת עבודות בעת הריאיון: הצגת עבודות שיצרת בחמש השנים האחרונות בהיקף של עד 10  עבודות בתחומי אמנות פלסטית שונים. עדיף להביא עבודות מקוריות ובמקרה של קושי לוגיסטי ניתן להביא תיעוד.
 • הגשת תרגיל בית בעת הריאיון: בחר/י את אחד משלושת הנושאים הבאים והתייחס/י אליו בעבודה בכל  מדיום  שתבחר/י (ציור, פיסול, צילום, וידאו, קולאז׳ וכו׳)
 1. מפה/מיפוי: המפה מתארת מרחבים שונים: פיזי, גיאוגרפי, אסטרונומי, אסטרולוגי וכו׳. ייצר מפה שהיא חלק מהחיים שלך או כל דבר אחר שמתחשק לך למפות.
 2. חושים: לחשוב על עבודה שמתייחסת לאחד מחמשת החושים ולהכין עבודה לכבודו.ֿ
 3. טרנספורמציה.


  *הזמנה לראיון האישי מותנית בהגשת המסמכים הנדרשים למנהל תלמידים בהתאם למועדי ההרשמה ונהלי ההרשמה כפי שמפורסמים באתר המכללה. 
  מרכז מידע והרשמה : 04-9838888 / 1-800-30-10-80
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר