תכניות לימודים למתחילים לימודיהם בתשע"ז

תכנית הלימודים בחוג לאמנות במכללת אורנים היא חד חוגית ומשלבת בין תחומי היצירה ותחומי תולדות האמנות ותיאוריה באמנות הפלסטית. תוכנית לימודים זו, של תשע"א מתבססת על הנחת היסוד הרואה הכרח בזיקה שבין ההיבטים התיאורטיים-עיוניים לבין העשייה היצירתית. 
מטרת התכנית היא לפתח בוגר בעל ידע ועמדה באמנות הפלסטית בתחומי העשייה והעיון ובעל יכולת לפעול ולהשפיע בשדה האמנות ובשדה החינוך לאמנות. התכנית שמה לה למטרה לטפח אצל הסטודנט כישורי שפה חזותית ומילולית (דבורה וכתובה), מיומנויות ביצוע, יכולת ביטוי, התנסחות והנמקה המוטמעים בחשיבה ביקורתית. התכנית מזמנת לסטודנט מרחב בו יוכל לשלב בין ההשפעות התרבויות הנרכשות ולבין יכולתו המתפתחת למצוא בהן השראה ליצירה מקורית וחדשה. 

תכנית ההכשרה להוראת אמנות מאפשרת : קשר עקבי ורציף בין לימודי התיאוריה לבין לימודי הפרקטיקה והעבודה המעשית בביה"ס. הדרכה אישית וקבוצתית אינטנסיבית היוצרת אינטגרציה בין התכנים הנלמדים במכללה לבין הפרקטיקום. שיתוף פעולה הדוק ואפקטיבי עם בתי הספר והקהילה ביצירת מודלים להוראה איכותית. 

ראש החוג לאמנות
יוחאי אברהמי


​​​