Contact Form

גיאוגרפיה ולימודי סביבה

​​​​תואר: B.Ed - בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
תעודה: תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי (ניתן לעשות הרחבת הסמכה גם לביה"ס היסודי)​​
למה ללמוד גיאוגרפיה באורנים?
לימודי גיאוגרפיה וסביבה הינם מקצוע רב-תחומי, העוסק בחקירת פני כדור הארץ והמרחב שבני אדם חיים בו, מאפשר הכרת העולם בו אנו חיים על רקע המציאות של דחיסת הזמן והמרחב בעולם הגלובלי. 

גיאוגרפיה היא מקצוע מחנך ובעל משמעות ערכית, העוסק ביחסים בין מקום לחברה אנושית וביחסים בין אנשים למרחב, תוך כדי הקניית כבוד למקום ולעוצמת הטבע. 
לימודי גיאוגרפיה מקנים חשיבות עליונה ביצירת זיקה וקשר בין האדם למולדתו – ארץ ישראל. האדם הופך להיות "תבנית נוף מולדתו" רק כשהוא לומד להכיר את ארצו...   המשך קריאה